7 Ιουνίου, 2018

Ακατάλληλα μεταχειρισμένα ντίζελ οχήματα από τη Γερμανία

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τους Υπουργούς 1) Οικονομικών και 2) Υποδομών & Μεταφορών, σχετικά με τον κίνδυνο εισαγωγής από την Γερμανία το επόμενο διάστημα μεγάλου αριθμού ντίζελ οχημάτων κατηγορίας EURO 5, τα οποία έχουν υποστεί παράνομες παρεμβάσεις, παραπλανώντας μ΄ αυτό τον τρόπο τις Ελληνικές Τελωνειακές Αρχές στην ταξινόμησή τους, αλλά και τους ανυποψίαστους υποψήφιους Έλληνες αγοραστές.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 1) Οικονομικών και 2) Υποδομών & Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Ακατάλληλα μεταχειρισμένα ντίζελ οχήματα από τη Γερμανία»

Μεγάλος είναι ο κίνδυνος για την εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γερμανίας για απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων ντίζελ (πετρελαιοκίνητα), που αφορούν μοντέλα Euro 5 και παλαιότερα.

Όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία ο αριθμός αυτών των οχημάτων θα είναι περίπου 12 εκατομμύρια και θα διατεθούν στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων προς μεταπώληση.

Στην χώρα μας οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων το μήνα Μάιο παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο αγγίζοντας το 60%, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ο κύριος όγκος τους αφορά οχήματα ντίζελ.

Όπως προβλέπεται από τις σχετικές οδηγίες 715/2007 ή 629/2008 ή 566/2011 ή 495/2012, καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 16229/02-05-2012 (ΦΕΚ 1467/03-05-2012), η εισαγωγή αυτής της κατηγορίας των αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο όταν αυτά προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και κατηγοριοποιούνται ως τεχνολογίας EURO 5 και κάτω.

Με βάση τα στοιχεία φαίνεται όμως, πως η συγκυρία ευνοεί τις αθρόες εισαγωγές παλαιών ντίζελ οχημάτων ευτελούς αξίας τις περισσότερες φορές, που σε δεύτερο χρόνο καταλήγουν στην χώρα μας, αφού προηγουμένως έχουν υποστεί παράνομες παρεμβάσεις, παραπλανώντας μ΄ αυτό τον τρόπο τις Ελληνικές Τελωνειακές Αρχές στη ταξινόμησή τους, αλλά και τους ανυποψίαστους υποψήφιους αγοραστές, ενώ τα εν λόγω οχήματα εκπέμπουν πολλές φορές ρύπους πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Δεδομένου ότι ο κίνδυνος εισαγωγής στη χώρα μας μεγάλου αριθμού ακατάλληλων και για την χώρα μας γερμανικών μεταχειρισμένων οχημάτων ντίζελ κατηγορίας EURO 5 και κάτω είναι μεγάλος.

Δεδομένου ότι το μεγάλο ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού στην αγορά μεταχειρισμένων εισαγόμενων οχημάτων ντίζελ, αποτελεί κίνητρο για την μεταπώληση των εν λόγω οχημάτων στην χώρα μας.

Δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη εισαγωγή και κυκλοφορία αυτών των οχημάτων θα επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον κυρίως των αστικών κέντρων.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Αν προτίθενται να προβούν σε αυστηρότερους ελέγχους στην εισαγωγή μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων οχημάτων κατηγορίας EURO 5 και κάτω;

2. Θα ενημερωθεί η χώρα μας για την ταυτότητα (αριθμούς πλαισίου) των απαγορευμένων προς κυκλοφορία ντίζελ αυτοκινήτων στην Γερμανία, ώστε αυτά να μην καταλήξουν στην εγχώρια αγορά με ψευδή στοιχεία;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου