9 Δεκεμβρίου, 2015

Άδεια λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους για υγειονομική μεταφορά ασθενών

Σε ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Υγείας – Ναυτιλίας και Αιγαίου, προχώρησε ο βουλευτής με Το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με την διακομιδή σοβαρών περιστατικών υγείας, από την νησιωτική περιφέρεια, που χρήζουν άμεσης μεταφοράς σε ανώτερες μονάδες υγείας – Νοσοκομεία της χώρας.

Η διακομιδή από το νησί της Πάρου – Αντιπάρου μέχρι πρότινος γινόταν κυρίως με το μέσο της αεροδιακομιδής, διότι το Βελέντζειο Ίδρυμα Πρόνοιας και Μορφώσεως Ν.Π.Ι.Δ (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου), με έδρα και δραστηριότητα στην Πάρο, νόμιμα εκπροσωπούμενο, από το έτος 2007 διαθέτει για το σκοπό αυτό αεροσκάφος – ασθενοφόρο, ειδικά διαμορφωμένο πιστοποιημένο, ασφαλισμένο και εγκεκριμένο, τα έξοδα του οποίου καλύπτονται από το ίδιο το ‘Ίδρυμα. Λόγω όμως της οικονομικής κρίσης και της μείωσης των εσόδων του ιδρύματος, το αεροσκάφος σχεδόν παροπλίσθηκε, αφού τα έσοδα από το Ίδρυμα δεν μπορούσαν να καλύψουν τις δαπάνες του, με αποτέλεσμα οι διακομιδές των σοβαρών περιστατικών να γίνονται κυρίως με πλωτά μέσα, τα οποία όμως επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο με μεγάλο οικονομικό κόστος, οι δε υπηρεσίες που παρέχουν, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υπηρεσίες που παρέχει ένα αεροσκάφος ασθενοφόρο το οποίο έχει πιστοποιηθεί και διατεθεί γι’ αυτό το σκοπό.

Σύμφωνα με τον βουλευτή Ηρακλείου, δημιουργούνται τα ερωτήματα γιατί μέχρι σήμερα τα συναρμόδια Υπουργεία και κυρίως το Υπουργείο Υγείας ως εποπτεύουσα αρχή του ΕΚΑΒ, δεν έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα των τοπικών φορέων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για άμεση λύση στο επείγον αυτό θέμα, και την ένταξη του συγκεκριμένου αεροσκάφους στο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ, που ως αποτέλεσμα θα έχει την μείωση των δαπανών στις μεταφορές των επειγόντων περιστατικών υγείας στους συνανθρώπους μας από την νησιωτική περιφέρεια;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: 1. Τον Υπουργό Υγείας
2.Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου

Θέμα: «Δυνατότητα χορήγησης από το ΕΚΑΒ άδειας λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους για υγειονομική μεταφορά ασθενών σύμφωνα με το ν. 4208/2013/Α252/άρθρο 27».

Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 27, αλλά και την Κ.Υ.Α του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την λειτουργία και εκμετάλλευση των ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς ασθενών. Συγκεκριμένα το ανωτέρω άρθρο προβλέπει «ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης από το ΕΚΑΒ άδειας λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους για υγειονομική μεταφορά ασθενών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το ΕΚΑΒ».

Ταυτόχρονα, νησιά όπως εν προκειμένω η Πάρος, μέσω του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Βελέντζειο Ίδρυμα Πρόνοιας και Μορφώσεως», το οποίο σήμερα έχει την μορφή Ν.Π.Ι.Δ (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου), νόμιμα εκπροσωπούμενο, από το έτος 2007 διαθέτει στο ενεργητικό του αεροσκάφος ασθενοφόρο ειδικά διαμορφωμένο πιστοποιημένο, ασφαλισμένο και εγκεκριμένο από τους κρατικούς φορείς, για τη διακομιδή σοβαρών περιστατικών που χρήζουν άμεσης μεταφοράς σε ανώτερες μονάδες υγείας. Σημειωτέον δε ότι το αεροσκάφος αγοράσθηκε με χρήματα από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος και έως πριν από λίγους μήνες πραγματοποιούσε τις διακομιδές από έσοδα που αντλούσε από την ενοικίαση ακινήτων που έχει στην κατοχή του.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα του τοπικού κυρίως Τύπου, η δραστηριότητα του εν λόγω αεροσκάφους το τελευταίο διάστημα λόγω της οικονομικής κρίσης έχει περιοριστεί κατά πολύ έως το σημείο του παροπλισμού του, με αποτέλεσμα οι διακομιδές των σοβαρών περιστατικών σε άλλες μεγαλύτερες μονάδες υγείας, να πραγματοποιείται κυρίως με πλωτά μέσα, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει ένα αεροσκάφος ασθενοφόρο, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και διατεθεί γι’ αυτό το σκοπό.

Ο παροπλισμός του εν λόγω αεροσκάφους και η μη χρησιμοποίηση του για το σκοπό που αυτό αγοράσθηκε και διατέθηκε δημιουργεί ερωτηματικά:

Δεδομένου ότι ο καλύτερος άμεσος ασφαλέστερος και αποτελεσματικός τρόπος μεταφοράς των σοβαρών περιστατικών υγείας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με το μέσο της αεροδιακομιδής των ασθενών, στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, όπως γίνεται σε νησιά που δεν έχουν το πλεονέκτημα του να διαθέτουν δικό τους αεροσκάφος, όπου επιλαμβάνονται της διακομιδής τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του ΕΚΑΒ και του Λιμενικού.

Δεδομένου ότι η μεταφορά των σοβαρών περιστατικών γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια και γρηγορότερα με την μέθοδο της αεροδιακομιδής των ασθενών ειδικά όταν επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπου ο οποιοσδήποτε άλλος τρόπος μεταφοράς των ασθενών εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τον ίδιο τον ασθενή αλλά και τους ανθρώπους που τον μεταφέρουν.

Δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση η ένταξη του εν λόγω αεροσκάφους στο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ, θα εξυπηρετούσε στο σύνολο του, αφού μ αυτόν τον τρόπο και πιο λειτουργικό θα γινόταν το σύστημα με την διάθεση του αεροσκάφους, αλλά και το κόστος μεταφοράς θα είναι αρκετά πιο χαμηλό σε σχέση με το κόστος που επιβαρύνεται το Ελληνικό Δημόσιο για την μεταφορά των περιστατικών με τα πλωτά μέσα.

Δεδομένου ότι τα πλωτά μέσα διακομιδής των ασθενών, όταν πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας τους, προσφέρονται σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλος τρόπος μεταφοράς των ασθενών στις πλησιέστερες μεγαλύτερες μονάδες υγείας.

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι κάθε κίνηση που θα ήταν προς οικονομικό όφελος του Ελληνικού Δημοσίου για μείωση των δαπανών στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και την μείωση του κρατικού Προϋπολογισμού, αφού ως δαπάνη σε αρκετές περιπτώσεις επιβαρύνει και τους λογαριασμούς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με την συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, αλλά και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Γιατί δεν ανταποκρίνεστε στο κάλεσμα των τοπικών φορέων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος προκειμένου να δοθεί λύση στο επείγον αυτό θέμα, που πέραν των άλλων έχει να κάνει πρωτίστως με τις ανθρώπινες ζωές;

2. Γιατί δεν επιλέγετε την ένταξη του συγκεκριμένου αεροσκάφους στο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ, που ως αποτέλεσμα θα έχει την μείωση των δαπανών στις μεταφορές των επειγόντων περιστατικών υγείας στους συνανθρώπους μας από την νησιωτική περιφέρεια;

Γιατί μια τόσο απλή λύση που αποφέρει άμεσα και λειτουργικά αποτελέσματα στο κοινωνικό σύνολο με ελάχιστο κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο, δεν την προτείνετε και εμμένετε στην μέθοδο της διακομιδής των ασθενών με πλωτά μέσα που και πιο δαπανηρή είναι επιβαρύνοντας περισσότερο τους φορολογούμενους πολίτες αλλά και επικίνδυνη;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

Σχετικά