7 Ιουνίου, 2016

«30 χρόνια πίσω στις χρήσεις γης»

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με την κατάργηση του Κεφ. Β του Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Η κατάργηση του παραπάνω νόμου, όχι μόνο επιστρέφει το καθεστώς που διέπει τις χρήσεις γης σχεδόν 30 χρόνια πίσω, αλλά επιπλέον δημιουργεί προβλήματα στις επενδύσεις, που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Είναι σαφές, πως επανέρχεται ένα ξεπερασμένο, χρονοβόρο και αδιαφανές καθεστώς για τις χρήσεις γης, που ακολουθεί την ξεπερασμένη αντίληψη, που ήθελε τις ζώνες αμιγούς κατοικίας να μην φιλοξενούν καμία άλλη δραστηριότητα – χρήση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς:  
Α. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
Β. Οικονομικών
Γ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «30 χρόνια πίσω στις χρήσεις γης»

Με την τροπολογία 449/93 21-5-2016 που πέρασε κατά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», η κυβέρνηση κατήργησε το Κεφ. Β του Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη», επιστρέφοντας το καθεστώς που διέπει τις χρήσεις γης σχεδόν 30 χρόνια πίσω.

Πιο συγκεκριμένα, με το καταργούμενο κεφ. Β' του Ν. 4269/2014 καθορίζονταν οι κατηγορίες και το περιεχόμενο χρήσεων γης, έτσι ώστε η αδειοδότηση για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων να γίνεται με διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία.

Είναι σαφές, πως η επιστροφή στο καθεστώς των γνωμοδοτήσεων με εφαρμογή της νομοθεσίας της δεκαετίας του '80, δημιουργεί προβλήματα στις επενδύσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς κινδυνεύουν να παγώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού σύμφωνα με πηγές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για να ξεκαθαρίσει το νέο καθεστώς θα χρειαστούν μέχρι και δύο χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, πως το καθεστώς του '87 δεν προβλέπει τη σύνθετη τουριστική κατοικία ή δεν επιτρέπει – σε αντίθεση με τον καταργούμενο Νόμο – την κατασκευή ξενοδοχείων σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε κύριους οδικούς άξονες.

Δεδομένου ότι, με τις καταργούμενες ρυθμίσεις επανέρχεται ένα ξεπερασμένο, αδιαφανές και χρονοβόρο καθεστώς, που δημιουργεί προβλήματα στις επενδύσεις, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα, προκειμένου να δημιουργηθούν στέρεες θέσεις εργασίας και πλούτος.
Δεδομένου ότι, επενδύσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη κινδυνεύουν να «παγώσουν» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεδομένου ότι, οι αντιλήψεις που ήθελαν τις ζώνες αμιγούς κατοικίας να μην φιλοξενούν καμία άλλη δραστηριότητα – χρήση είναι πλέον παντού ξεπερασμένη.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποια ήταν προβλήματα του καταργούμενου Νόμου που επιλύονται με την τροπολογία 449/93 21-5-2016;

2. Με ποιο τρόπο θα προστατευτούν οι επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να υλοποιηθούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα των επενδυτών; Σκοπεύετε να επιταχύνετε τις διαδικασίες και αν ναι πώς;

3. Με ποιο τρόπο εξυπηρετεί η νομοθεσία της δεκαετίας του ’80, σχετικά με τις «χρήσεις γης», τις σύγχρονες ανάγκες του δομημένου περιβάλλοντος που εξελίσσεται δυναμικά στο χρόνο;

Ο ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου