3 Απριλίου, 2015

Πώς διασφαλίζετε ότι όσοι πέτυχαν σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ προ εξαετίας ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες του Δημοσίου;

Ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης, κ. Γ. Κατρούγκαλος, έχει μεριμνήσει, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που έθεσε πρόσφατα σε διαβούλευση, για τη σταδιακή πρόσληψη των επιτυχόντων σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που έγινε το 2009. Από τότε πέρασαν έξι χρόνια και πολλά άλλαξαν, ειδικά στην ελληνική δημόσια διοίκηση. «Πως θα διασφαλιστεί ότι τα προσόντα και οι δεξιότητες των ανθρώπων αυτών ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα;» ρωτάνε οι βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας και Παναγιώτης Καρκατσούλης.

Οι εν λόγω επιτυχόντες βρίσκονται σε αναμονή για τον διορισμό τους, λόγω συγκεκριμένων περιορισμών στην πολιτική προσλήψεων που προέκυψαν το 2010. Δεδομένης όμως της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα και των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η δημόσια διοίκηση, είναι απαραίτητη η αναλυτική καταγραφή αυτών των υπαλλήλων αλλά και η αξιολόγηση σχετικά με το ποιες ειδικότητες ανταποκρίνονται καλύτερα στις σημερινές ανάγκες της διοίκησης. Η βιασύνη και η προχειρότητα με την οποία επιχειρείται η δίκαιη απορρόφησή τους κινδυνεύει να οδηγήσει μία πολιτική που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση στην αποτυχία, λόγω μη σωστού προγραμματισμού και προετοιμασίας από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Πως διασφαλίζετε ότι όσοι πέτυχαν σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ προ εξαετίας ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες του Δημοσίου;

Σε αναμονή για τον διορισμό τους βρίσκονται οι επιτυχόντες που περιλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ από 1.1.2009, λόγω συγκεκριμένων περιορισμών στην πολιτική προσλήψεων που προέκυψε από την εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Από τους συγκεκριμένους επιτυχόντες, όσοι είχαν ειδικότητα ΠΕ και ΤΕ, κλήθηκαν από τον προκάτοχό σας στο τότε Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να απογραφούν εκ νέου και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Στο άρθρο 26 παρ. 1 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρεται ότι: “Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν μετά την 1.1.2009, δύνανται να διατεθούν για διορισμό, με την διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος, βάσει της μοριοδότησης της παρ. 2 του άρθρου αυτού, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί βάσει του πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται.’’

Επίσης στο άρθρο 26 παρ. 4 αναφέρεται ότι: “Επιτυχόντες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα διαδικασία πλήρωσης θέσεων, καθώς και όσοι δεν διοριστούν βάσει της διαδικασίας αυτής, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία, με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν ισχύει το κώλυμα της παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α 196).”

Το Ποτάμι έχει επισημάνει ότι η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει έναν δημόσιο τομέα σύγχρονο και αποτελεσματικό που θα λειτουργεί προς όφελος των πολιτών. Στο πλαίσιο στρατηγικού προγραμματισμού και βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο κατάλληλος άνθρωπος βρίσκεται στην κατάλληλη θέση, στον κατάλληλο χρόνο. Προκειμένου για τη στελέχωση θέσεων από επιτυχόντες διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ταύτιση των προσόντων του επιτυχόντα με τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη δημόσια διοίκηση.

Δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα και στο πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών που έχουν επέλθει στη δημόσια διοίκηση στο διάστημα της κρίσης, είναι αυτονόητο ότι διαγωνισμοί που έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μια πενταετία πριν, δεν αποτυπώνουν τις σημερινές ανάγκες της διοίκησης σε αριθμό υπαλλήλων και σε τυπικά προσόντα επιτυχόντων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός:

1) Η διαδικασία της απογραφής που ξεκίνησε το 2014 και αφορούσε τους αδιόριστους επιτυχόντες ΠΕ και ΤΕ που περιλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων και δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2009 έχει ολοκληρωθεί; Και αν ναι, πόσοι είναι οι επιτυχόντες των διαγωνισμών που αναμένουν να διοριστούν;
2) Υπάρχει αντίστοιχη καταγραφή των επιτυχόντων ΥΕ και ΔΕ; Πόσοι υπολογίζετε ότι είναι οι αντίστοιχοι επιτυχόντες και σε ποιους φορείς;
3) Είναι σε γνώση του Υπουργού ο νόμος περί αναστολής προσλήψεων ως το 2016 στους ΟΤΑ (παρ.3 της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παρ. ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012). Και αν ναι, πως θα προσληφθούν οι εν λόγω υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου;
4) Έχει υπάρξει κάποιος προγραμματισμός και προτεραιοποίηση των αναγκών του δημοσίου, προκειμένου να καλυφθούν οι 15.000 προσλήψεις που προβλέπονται για το 2015; Και αν ναι, με βάση ποιες προτεραιότητες και ανάγκες σκοπεύετε να αντλήσετε από αυτή τη δεξαμενή των επιτυχόντων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ιάσονας Φωτήλας Αχαΐας
Παναγιώτης Καρκατσούλης Επικρατείας

διαβάστε επίσης