σκουπίδια

Γιώργος Αμυράς
Ποτάμι
Θανάσης Παναγόπουλος
Το Ποτάμι Κεντρικής Μακεδονίας
Αντιγόνη Λυμπεράκη
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Τομέας Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας
Γιώργος Αμυράς
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Μαυρωτάς
123