Ποτάμι

Τομέας Άμυνας
Σπύρος Λυκούδης
Το Ποτάμι
Τομέας Πρόνοιας και Αναπηρίας
Παντελής Αβραμίδης
Παναγιώτης Βλάχος
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Δημήτρης Τσιόδρας
Νίκος Νυφούδης
Το Ποτάμι