Κυπριακό

Το Ποτάμι
Μίλτος Κύρκος
Το Ποτάμι
Σταύρος Θεοδωράκης
Γιώργος Κακλίκης
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
Αντώνης Τριφύλλης
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ηλίας Τασόπουλος