Κυπριακό

Θόδωρος Τσίκας
Ποτάμι
Ηλίας Τασόπουλος
Ποτάμι
Μίλτος Κύρκος
Ποτάμι
Σταύρος Θεοδωράκης
Γιώργος Κακλίκης
Ποτάμι
Ποτάμι