φοιτητικές παρατάξεις

Νέοι του Ποταμιού - Κοινότητα Παιδείας
Το Ποτάμι
Τομέας Παιδείας
Νέοι του Ποταμιού - Κοινότητα Παιδείας
Κοινότητες Νέων του Ποταμιού
Κοινότητες Νέων του Ποταμιού
Το Ποτάμι
Μαργαρίτα Γερούκη
Γιώργος Μαυρωτάς