ελληνοτουρκικές σχέσεις

Γιώργος Κακλίκης
Ποτάμι
Θανάσης Χειμωνάς
Ποτάμι
Μίλτος Κύρκος
Γιώργος Κακλίκης
Κατερίνα Μπακογιάννη
Ποτάμι
Γιώργος Κακλίκης
Θόδωρος Τσίκας
12