Αιγαίο

Γιώργος Τσιτσιλιάνος
Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής
Δημήτρης Τουτουντζόγλου
Γιώργος Αμυράς
Το Ποτάμι
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Το Ποτάμι
Τομέας Τουρισμού
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
12