Αιγαίο

Γιώργος Τσιτσιλιάνος
Ηλίας Τασόπουλος
Γιώργος Τσιτσιλιάνος
Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής
Δημήτρης Τουτουντζόγλου
Γιώργος Αμυράς
Το Ποτάμι
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Το Ποτάμι
Τομέας Τουρισμού
12