Αυτοδιοίκηση

Ποτάμι
Κωνσταντίνος Καλοφωλιάς
Σταύρος Μ. Θεοδωράκης
Λίνα Παπαδάκη
Ιάκωβος Παλαιoλόγος
Νίκος Νυφούδης
Παναγιώτης Πιλάτος
Κωνσταντίνος Καλοφωλιάς
Μίλτος Κύρκος
Ολυμπία Αναστασοπούλου
12