3ο Συνέδριο

Θανάσης Χειμωνάς
Σύνεδρος
Παναγιώτης Πιλάτος
Σύνεδρος
Βασίλης Γκολφινόπουλος
Σύνεδρος
Τάσος Παππάς
Σύνεδρος
Ζαχαρούλα Γιαβρούτα-Λούδα
Θανάσης Χειμωνάς