Η Επιτροπή Δεοντολογίας

Αναπληρωματικά μέλη
-Ιωάννα Βελέντζα
-Μενέλαος Κόκκαλης

Δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Δεοντολογίας εδώ.