23 Ιουνίου, 2014

Βελτιώσεις στα κρατικά Πανεπιστήμια και αύξηση των ιδίων πόρων τους

Προτάσεις για τα δημόσια ΑΕΙ:
- Εγγραφή ανά εξάμηνο προπτυχιακών σπουδών (200 ευρώ) > θα αποφέρει σ' ένα πανεπιστήμιο 45.000 φοιτητών (π.χ. ΑΠΘ) έσοδα 18.000.000 ευρώ (δηλ. το πλήρες ποσό της φετινής επιχορήγησής τους από το ΥΠΕΠΘ)!
- Να μετατραπεί η δυνατότητα επιβολής διδάκτρων στα μεταπτυχιακά σε υποχρεωτική.
- Κινητικότητα διδασκόντων και φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
- Αγγλόφωνα προγράμματα παράλληλα με τα ελληνόγλωσσα σε όλα τα ΑΕΙ.

Χρήστος Τσαγκάλης

διαβάστε επίσης