18 Ιουλίου, 2017

Τι γίνεται με τα ποτά-«μπόμπες» και το σερβίρισμα αλκοόλ σε ανηλίκους;

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών

Τα ζητήματα της διακίνησης και κατανάλωσης παράνομων/νοθευμένων αλκοολούχων ποτών («μπόμπες») και της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, που εντείνονται κατά τους θερινούς μήνες, αναδεικνύει ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, με ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

Η διακίνηση και κατανάλωση παρανόμων ποτών αποτελεί ένα πρόβλημα με δύο όψεις, καθώς από τη μία πλευρά αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία στις περιπτώσεις νοθείας, ενώ από την άλλη προκαλεί σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων.

Ο εντοπισμός και η εξάρθρωση τουλάχιστον δύο δικτύων παραγωγής και διακίνησης παρανόμων αλκοολούχων ποτών κατά τους πρώτους μήνες του 2017, πέραν του θετικού προσήμου για τις ελεγκτικές Αρχές, προκαλεί προβληματισμό για την εντατικοποίηση της δραστηριότητας των παρανόμων κυκλωμάτων και του ενδεχομένου της διοχέτευσης ποσοτήτων παρανόμων αλκοολούχων ποτών σε σημεία πώλησης και κατανάλωσης.

Ο κ. Μαυρωτάς ζητά ενημέρωση από τους κ.κ. Τσακαλώτο και Τόσκα, εάν υπάρχει επαρκής στελέχωση και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή των αρμοδίων Υπηρεσιών, προκειμένου να φέρουν εις πέρας τους απαιτούμενους ελέγχους σε σημεία εισόδου, πώλησης και κατανάλωσης, καθώς και τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Θίγεται, επίσης, το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Τέλος, θίγεται και το θέμα διαμόρφωσης του ισοζυγίου των δημοσίων εσόδων συνεπεία των αυξήσεων των σχετικών με την κατανάλωση αλκοόλ φόρων, λαμβανομένης υπ’ όψιν της παράνομης διακίνησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον:
α) Υπουργό Οικονομικών
β) Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Έλεγχοι αλκοολούχων ποτών σε σημεία κατανάλωσης κατά τη θερινή περίοδο»

Μεσούσης της θερινής τουριστικής περιόδου, ανακύπτει εκ νέου το πρόβλημα της διακίνησης και κατανάλωσης παρανόμων αλκοολούχων ποτών, γεγονός που αφ’ ενός μεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αφ’ ετέρου δε προκαλεί σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων. Η σημασία του προβλήματος αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες σε οδηγίες τους περιγράφουν την ανάγκη να εντείνονται οι σχετικοί έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές κατά τους θερινούς μήνες.

Επιπροσθέτως, η θερινή περίοδος, με την ολοκλήρωση των σχολικών υποχρεώσεων, χαρακτηρίζεται από αυξημένη επισκεψιμότητα ανηλίκων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ενδεχόμενη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από αυτούς, παρά τις σχετικές απαγορεύσεις. Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από ανηλίκους αποτελεί ούτως ή άλλως πρόβλημα δημόσιας υγείας, πόσο μάλλον δε εάν αυτά είναι νοθευμένα.

Επιτυχίες των ελεγκτικών μηχανισμών όπως η εξάρθρωση δικτύων παραγωγής και διακίνησης παρανόμων αλκοολούχων ποτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εντός του 1ου τριμήνου του 2017, υπογραμμίζουν τις διαστάσεις του προβλήματος. Χαρακτηριστικά, σε επιχείρηση των αρχών στο Περιστέρι Αττικής κατασχέθηκαν πάνω από 8.000 φιάλες και πλαστές ετικέτες, ενώ σε αντίστοιχη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη κατασχέθηκαν 6.403 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης και άγνωστου αλκοολούχου υγρού, 5.645 φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφόρων επωνυμιών και 11.459 κενές φιάλες επωνύμων αλκοολούχων ποτών.

Ο εντοπισμός των ποσοτήτων αυτών σε χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, μοιραία, εγείρει ανησυχίες για την ενδεχόμενη διοχέτευση ποσοτήτων σε σημεία πώλησης και κατανάλωσης και φυσικά για την ύπαρξη και δραστηριοποίηση και άλλων αναλόγων κυκλωμάτων.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Έχει ιχνηλατηθεί η προέλευση των παρανόμων αλκοολούχων ποτών ή/και πρώτων υλών των ανωτέρω κατασχέσεων; Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών, τα παράνομα ποτά εισάγονται στην Ελλάδα από άλλες χώρες ή παρασκευάζονται εντός της ελληνικής επικράτειας; Έχει διασφαλισθεί η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και στελέχωση των αρμοδίων για τον έλεγχο Αρχών στα σημεία εισόδου για την ανεύρεση παράνομων φορτίων;

2. Ποιος είναι ο αριθμός των δειγματοληψιών που έχουν πραγματοποιηθεί τον μήνα Ιούνιο 2017 σε σημεία πώλησης και κατανάλωσης από τις αρμόδιες προς τούτο Αρχές (όπως Χημικές Υπηρεσίες, Τελωνειακές Υπηρεσίες, Υ.Ε.Δ.Ε.Ε., Διευθύνσεις Εμπορίου, Αστυνομικές Αρχές); Ποιος ο αριθμός δειγματοληψιών κατά τους προηγούμενους μήνες του 2017 και αντίστοιχα τον Ιούνιο του 2016; Ποια η γεωγραφική κατανομή των δειγματοληψιών; Εξασφαλίζεται η πρόβλεψη για έμφαση στις τουριστικές περιοχές;

3. Κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών αλκοολούχων ποτών σε σημεία κατανάλωσης, παρουσία Αστυνομικών Αρχών ή αυτοτελώς από αυτές, ελέγχεται παράλληλα από τις Αστυνομικές Αρχές η ενδεχόμενη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από ανηλίκους; Πραγματοποιούνται συστηματικά τέτοιοι έλεγχοι, ανεξαρτήτως δειγματοληψιών; Πόσες σχετικές παραβάσεις έχουν διαπιστωθεί τον Ιούνιο 2017 και ποιες οι επιβληθείσες κυρώσεις;

4. Υπάρχει επαρκής στελέχωση των αρμοδίων προς δειγματοληψία Αρχών, ιδίως στη νησιωτική Ελλάδα, προς υλοποίηση των αυξημένων αναγκών ελέγχων κατά τη θερινή περίοδο;

5. Έχει διασφαλισθεί η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηριακών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. ώστε να διεξάγονται οι εργαστηριακές εξετάσεις των δειγμάτων εντός των προβλεπομένων προθεσμιών;

6. Για πόσα από τα δείγματα της υπ’ αριθ. 2 ερώτησης έχει ολοκληρωθεί ο εργαστηριακός έλεγχος και ποια τα σχετικά αποτελέσματα;

7. Πώς διαμορφώνεται το ετήσιο ισοζύγιο για τα δημόσια έσοδα μετά την αύξηση των φόρων επί των αλκοολούχων ποτών σε συνάρτηση με τις εκτιμώμενες απώλειες εσόδων από τη διακίνηση και κατανάλωση παράνομων-μη φορολογηθέντων αλκοολούχων ποτών;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής