23 Ιουνίου, 2014

Θεσμική καθιέρωση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας

Θεσμική καθιέρωση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, παράλληλα με την υποχρέωση της διενέργειας διαβούλευσης για κάθε μείζονα πράξη της κεντρικής διοίκησης και των λοιπών δημόσιων φορέων. Οι δημόσιοι φορείς (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΑΕΙ, Ανεξ. Αρχές, Επιμελητήρια κλπ.) θα έχουν την δυνατότητα να διατηρούν μητρώα με τους επηρεαζόμενους πολίτες και να θέτουν στην κρίση τους τις επικείμενες αλλαγές ή αποφάσεις. Η διοίκηση θα είναι επίσης υποχρεωμένη να διοργανώνει καθολική ηλεκτρονική ψηφοφορία οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί επωνύμως από σημαντική μερίδα πολιτών (π.χ. άνω των 200.000). Σε κάθε περίπτωση, η διαδικτυακή ψηφοφορία (είτε είναι συμβουλευτική είτε υποχρεωτική για τη διοίκηση) διεξάγεται με μηχανισμούς που διασφαλίζουν το απόρρητο και το αδιάβλητο της ψήφου, με βάση διεθνώς αποδεκτές τεχνολογίες και μεθοδολογίες.

Π.Τ

διαβάστε επίσης