15 Ιουλίου, 2016

Δουλεύεις. Πληρώνεσαι;

Σύμφωνα με υπολογισμούς των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι υπόκεινται σε πάνω από ένα μήνα καθυστέρηση για την καταβολή του μισθού τους. Σύμφωνα με τις ίδιες εμπειρικές μελέτες και τις καταγγελίες που φτάνουν με τη μορφή ερωτημάτων στα κέντρα ενημέρωσης των εργατοϋπαλληλικών κέντρων, μόνο μία στις δύο επιχειρήσεις συνεχίζει να πληρώνει κανονικά κάθε μήνα τον μισθό στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία.

Πρέπει να διερευνηθούν και μια σειρά άλλα νέα φαινόμενα, όπως η περίπτωση της επιχειρησιακής σύμβασης με την οποία οι εργαζόμενοι συμφώνησαν να τους καταβάλλεται η αμοιβή ανά τρίμηνο κι όχι μηνιαίως, Σε τέτοιες περιπτώσεις, από την πλευρά των εργοδοτών, γίνεται χρήση της δυνατότητας που παρέχει ο Αστικός Κώδικας να μην ορίζεται επακριβώς ο χρόνος καταβολής του μισθού.

Μπορείτε να κάνετε την δική σας καταγγελία ανώνυμα ή επώνυμα παρακάτω:

  Μπορείτε να συμμετέχετε ανώνυμα ή επώνυμα

  Παρακαλώ συμπληρώστε:

  Ηλικία:

  Φύλο:

  Οικογενειακή Κατάσταση:

  Πόλη:

  Πόσους υπαλλήλους απασχολεί η επιχείρηση:

  Πόσον καιρό παραμένετε απλήρωτος/ απλήρωτη:

  Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρηση που εργάζεστε:

  Υφιστάμενη εργασιακή κατάσταση (π.χ. Σύμβαση ορισμένου χρόνου, Αορίστου χρόνου, Μαύρη εργασία κλπ):

  Για ποιο λόγο ισχυρίζεται η επιχείρηση ότι δεν σας πληρώνει:

  Έχετε ενημερωθεί για το πότε θα γίνει η επόμενη πληρωμή σας:


  Αν θέλετε συμπληρώστε και τα επόμενα στοιχεία:

  Ονοματεπώνυμο:

  Επιχείρηση/ Οργανισμός:

  Πώς θα μπορούσε να παρέμβει το κράτος για την επίλυση του προβλήματος:

  Email ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας:

  (για να σας ενημερώσουμε για τις προτάσεις και τις δράσεις του Κινήματος μας στο συγκεκριμένο πρόβλημα).

  [recaptcha]

  διαβάστε επίσης