17 Οκτωβρίου, 2016

test est forma

  Μπορείτε να συμμετέχετε ανώνυμα ή επώνυμα

  Παρακαλώ συμπληρώστε:

  Ηλικία:

  Φύλο:

  Οικογενειακή Κατάσταση:

  Πόλη:

  Πόσους υπαλλήλους απασχολεί η επιχείρηση:

  Πόσον καιρό παραμένετε απλήρωτος/ απλήρωτη:

  Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρηση που εργάζεστε:

  Υφιστάμενη εργασιακή κατάσταση (π.χ. Σύμβαση ορισμένου χρόνου, Αορίστου χρόνου, Μαύρη εργασία κλπ):

  Για ποιο λόγο ισχυρίζεται η επιχείρηση ότι δεν σας πληρώνει:

  Έχετε ενημερωθεί για το πότε θα γίνει η επόμενη πληρωμή σας:


  Αν θέλετε συμπληρώστε και τα επόμενα στοιχεία:

  Ονοματεπώνυμο:

  Επιχείρηση/ Οργανισμός:

  Πώς θα μπορούσε να παρέμβει το κράτος για την επίλυση του προβλήματος:

  Email ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας:

  (για να σας ενημερώσουμε για τις προτάσεις και τις δράσεις του Κινήματος μας στο συγκεκριμένο πρόβλημα).

  [recaptcha]

  διαβάστε επίσης