Ασφυτικά γεμάτη η αίθουσα του Cine Κεραμεικός |φωτό: Αφροδίτη Χουλάκη