21 Ιουνίου, 2014

Στήριξη όσων θέλουν να ξεκινήσουν αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή

Το κράτος οφείλει να κατευθύνει συντονισμένα νέους αγρότες και κτηνοτρόφους. Εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμης γης που ανήκουν στο δημόσιο ή σε Δήμους, μπορούν θεωρητικά ν' αποτελέσουν χώρο υποδοχής του ενδιαφέροντος των νέων ανθρώπων. Απαιτούνται, όμως, όροι, γιατί και το κόστος πρώτης εγκατάστασης είναι μεγάλο και η διαδικασία της παραγωγής δεν είναι οικονομικά αμελητέα (το κόστος άρδευσης για παράδειγμα, για μια μεγάλη καλλιέργεια είναι μεγάλο). Μικρά συσκευαστήρια, μικρά ελαιοτριβεία, μικρά τυροκομεία πρέπει να συνοδεύουν τη μικρής κλίμακας παραγωγή – ή μεγάλης κλίμακας αντίστοιχα – στο πλαίσιο μιας οργανωμένης προσπάθειας

Παναγιώτης Μπούρχας

διαβάστε επίσης