20 Σεπτεμβρίου, 2014

Σταύρος Τσακυράκης | Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Σταύρος Τσακυράκης είναι καθηγητής Συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει
γράψει τρία βιβλία και πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και τον Τύπο. Ως δικηγόρος υποστήριξε πολλές προσφυγές πολιτών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

stavros tsakyrakis