21 Ιουνίου, 2014

Σταδιακή στρατιωτική θητεία

Να επιλέγει ο πολίτης πότε και πόσο θα υπηρετήσει, με ελάχιστο χρονικό διάστημα τους δυο μήνες και χρονικές προθεσμίες (δηλαδή, έως την ηλικία των 25 ετών να έχει υπηρετήσει >=40% του προβλεπόμενου χρόνου θητείας, έως τα 35 έτη >=80% και έως τα 50 έτη να έχει ολοκληρώσει τη θητεία). Οργάνωση αντικειμένου θητείας σε κύκλους 2μηνης και 3μηνης διάρκειας. Κύκλοι θεωρητικοί (σχολεία) και πρακτικοί (προσφορά υπηρεσίας).

Κώστας Λαζούρας

διαβάστε επίσης