26 Ιανουαρίου, 2016

Σίλια Λιάγκουρα - Γαλλία

Η Σίλια είναι διεθνολόγος νομικός. Έχει εργαστεί σε διεθνείς οργανισμούς και έχει ζήσει στο Βερολίνο, στη Βιέννη, στο Παρίσι και στην Αθήνα. Έχει προσφέρει εθελοντική εργασία στο Climate Action Network και στους Friends of the Earth, καθώς και σε οργανώσεις εκπαίδευσης νέων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι ιδρύτρια της οργάνωσης Gender Wave και ασχολείται με θέματα ισότητας των φύλων και ενίσχυσης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Παράλληλα χορεύει βάλς και ασχολείται με τη μουσική και το θέατρο.

Σχετικά