Όσα πρέπει να ξέρεις

Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Ποτάμι θεωρεί πολύ σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων σου και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση και την επεξεργασία τους, όπως ο νόμος ορίζει.

Με την εγγραφή σου ως μέλος στο Ποτάμι, μας γνωστοποιείς υποχρεωτικά μόνον τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία, δηλαδή το ονοματεπώνυμό σου, τον τόπο κατοικίας σου και τον τόπο που ασκείς το εκλογικό σου δικαίωμα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας. Προαιρετικά μπορείς να μας δώσεις περισσότερες προσωπικές πληροφορίες, όπως το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις σου και όποιο άλλο στοιχείο του βιογραφικού σου επιθυμείς. Οι πληροφορίες αυτές τηρούνται στο αρχείο μελών μας, για όσο χρόνο παραμένεις μέλος μας.

Τα προσωπικά δεδομένα σου προστατεύονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, με χρήση πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης (SSL). Τα συστήματα υπολογιστών μας βρίσκονται σε χώρους που προστατεύονται με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα ασφαλείας, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις πληροφορίες σου, απώλειας ή καταστροφής τους.

Η επεξεργασία των δεδομένων σου γίνεται κατ' αρχήν με βάση τη ρητή συναίνεσή σου και πρωτίστως για σκοπούς επικοινωνίας και ενημέρωσής σου αναφορικά με τις θέσεις και τις δράσεις του Κινήματός μας. Πρόσβαση στα δεδομένα σου και δυνατότητα επεξεργασίας τους έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται με συμβατικές ρήτρες εχεμύθειας και υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σου.

Σε κάθε περίπτωση, έχεις το δικαίωμα να πληροφορηθείς ποια ακριβώς προσωπικά δεδομένα σου έχουμε αποθηκεύσει και επεξεργαζόμαστε με τη συναίνεσή σου, να λάβεις αντίγραφο αυτών των δεδομένων, να ζητήσεις την τροποποίηση – επικαιροποίησή τους, να ζητήσεις να παύσουμε την επεξεργασία όλων ή κάποιων από αυτά τα δεδομένα και, ασφαλώς, να ανακαλέσεις τη συναίνεσή σου ή να ζητήσεις τη διαγραφή των πληροφοριών που μας έχεις γνωστοποιήσει με ένα κλικ.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σου, καθώς επίσης και για τροποποίηση – επικαιροποίηση των στοιχείων σου ή για λήψη αντιγράφου των δεδομένων σου πατήστε εδώ.

Εάν θεωρείς ότι έχουν παραβιαστεί δικαιώματά σου, έχεις δικαίωμα καταγγελίας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, Πολιτικό Κόμμα, Σεβαστουπόλεως 22, Αθήνα, ΤΚ 115 26, data@topotami.gr
Yπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Αλέξανδρος Κατσαντώνης, δικηγόρος (ΑΜ 29875 ΔΣΑ), dpo@topotami.gr