5 Οκτωβρίου, 2016

Ποια είναι η πορεία αναμόρφωσης του Πτωχευτικού Κώδικα;

Στην ύπαρξη πέντε τροποποιήσεων, που αφορούσαν είτε αντικαταστάσεις μελών είτε παράταση των εργασιών, επί της συγκρότησης της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου αναφέρεται με ερώτησή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Σύμφωνα με τις μνημονιακές απαιτήσεις, οι αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο θα έπρεπε να είχαν ήδη ολοκληρωθεί και να εφαρμόζονταν. Για το λόγο αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, πώς διαμορφώθηκε το αντικείμενο της εν λόγω Επιτροπής και ποια είναι η πορεία των εργασιών της μετά από περίπου 1,5 χρόνο και για ποιο λόγο δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία, που να αφορούν υποθέσεις εταιρικής αφερεγγυότητας για το έτος 2016.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία αναμόρφωσης του Πτωχευτικού Κώδικα

Με κωδικό ΑΔΑ Ω99ΠΩ-ΡΩΝ δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ. Β’ 1607/31.7.2015) Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 76540/29.10.2015 (ΦΕΚ τ. Β’ 2359/3.11.2015), 94395/23.12.2015 (ΦΕΚ τ. Β’ 2913/31.12.2015), 199/14.1.2016 (ΦΕΚ τ. Β’ 99/27.1.2016) και 24676/25.4.2016 (ΦΕΚ τ. Β’ 1366/16.5.2016) όμοιες. Δηλαδή με Υπουργική Απόφαση συγκροτήθηκε μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία σχεδόν ανά δίμηνο τροποποιούνταν. Οι εν λόγω τροποποιήσεις είχαν ως αντικείμενο κυρίως τις αντικαταστάσεις μελών αλλά και την παράταση των εργασιών της.

Ειδικότερα, η τελευταία τροποποίηση της εν λόγω απόφασης με ημερομηνία ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 28/09/2016 αφορά σε μία ακόμη παράταση της διάρκειας εργασιών της, (και ως νέα ημερομηνία περάτωσης εργασιών ορίζεται πλέον η 31/10/2016). Να σημειωθεί ότι η διάρκεια εργασιών της επιτροπής ήδη παρατάθηκε μία φορά μέχρι τις 30/06/2016, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στη δεύτερη μόλις τροποποίηση της απόφασης 94395/23.12.2015 (ΦΕΚ τ. Β’ 2913/31.12.2015), ορίζονται επί λέξει τα εξής: «Ορίζεται νέο αντικείμενο της επιτροπής η θέσπιση νέου πτωχευτικού δικαίου, με την υποβολή σχεδίου νόμου, αιτιολογικής έκθεσης και έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων» δηλαδή το αντικείμενο της επιτροπής ορίστηκε εκ νέου, ενώ είχαν ήδη μεσολαβήσει 6 μήνες από την σύσταση της επιτροπής, οπότε εύλογα αναρωτιέται κανείς ποιες ήταν οι εργασίες της επιτροπής κατά το πρώτο εξάμηνο.

Να σημειωθεί ότι ο εφαρμοστικός νόμος του Μνημονίου (Ν. 4336/2015) επιφέρει εκτεταμένες τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, αλλαγές που θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει ήδη ολοκληρώσει και να διευκολύνει την εφαρμογή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιο ήταν το αρχικό και ποιο το σημερινό αντικείμενο της εν λόγω νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, η οποία μάλιστα συστάθηκε ένα μήνα σχεδόν πριν τη ψήφιση του 3ου Μνημονίου; Ποια είναι η πορεία των εργασιών της μέχρι σήμερα;

2. Γιατί παρατάθηκε ακόμη μια φορά η διάρκεια λειτουργίας της μέχρι τις 31/10/2016, με δεδομένο μάλιστα ότι ο ίδιος ο εφαρμοστικός νόμος του μνημονίου Ν. 4336/2015 προβλέπει εκτεταμένες αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα, οι οποίες θα έπρεπε να εφαρμόζονται ήδη;

3. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής για την αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα και την αξιολόγηση των συνεπειών ρυθμίσεων, δεδομένου ότι έχουν καθυστερήσει και πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν και οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου με δεδομένη την αύξηση και των σχετικών αιτήσεων υπαγωγής στα δικαστήρια;

4. Για ποιο λόγο δεν έχουν δημοσιευτεί καθόλου στοιχεία για το έτος 2016 που να αφορούν υποθέσεις εταιρικής αφερεγγυότητας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου; Πρόκειται να δημοσιευτούν; Εάν ναι, πότε;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας

Σχετικά