29 Ιουνίου, 2017

Νομικό μπέρδεμα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πτυχιούχοι νομικής από πανεπιστήμια του εξωτερικού, με αναγνώριση αντιστοιχίας των πτυχίων τους από το ΔΟΑΤΑΠ, για να εγγραφούν στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων, παραπέμπονται από την «Επιτροπή Αξιολόγησης» στην «Επιτροπή Επάρκειας» για εξετάσεις μαθημάτων. Την στιγμή που κάποιοι εξ΄αυτών, μπορεί να έχουν παραπεμφθεί ήδη από τον ΔΟΑΤΑΠ σε εξετάσεις μαθημάτων στις Νομικές Σχολές.

Με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σταύρο Κοντονή, ζητά να μάθει, ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε σχέση με τη δέσμευση που έχουν οι υπηρεσίες και οι φορείς της χώρας να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, που είναι ο εθνικός φορέας της Ελλάδας για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων της αλλοδαπής.

Ρωτάει, επίσης, να μάθει για τη θέση της κυβέρνησης στο θέμα των δεκάδων πτυχιούχων νομικής, νέων επιστημόνων, που θέλουν να εργασθούν στην Ελλάδα και εξωθούνται να μεταναστεύσουν.

Ο κ. Αμυράς αναρωτιέται, τέλος, αν η λειτουργία της «Επιτροπής Αξιολόγησης» και η ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις της χώρας μας με την Κύπρο, αλλά και προβλήματα για τη χώρα μας σε σχέση με το ισχύον δίκαιο της Ε.Ε.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Λειτουργία της «Επιτροπής Αξιολόγησης» του άρθρου 15 για την αναγνώριση αντιστοιχίας πτυχίων Νομικής ΑΕΙ Αλλοδαπής

Η «Επιτροπή Αξιολόγησης» του άρθρου 15 του Κώδικα περί Δικηγόρων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 80423/ΦΕΚ Β΄2923/30.10.2014 απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει ως αρμοδιότητα τη διερεύνηση και την κρίση περί της αναγνώρισης πτυχίων Νομικής ξένων Πανεπιστημίων αντιστοίχων προς εκείνα που απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο ασκούμενων δικηγόρων.

Στο παρελθόν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα από τη δυσλειτουργία της εν λόγω Επιτροπής Αξιολόγησης τα οποία και συνεχίζονται. Προκειμένου να εγγραφούν στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων, οι πτυχιούχοι νομικής από πανεπιστήμια του εξωτερικού οι οποίοι έχουν αναγνώριση αντιστοιχίας πτυχίων από το ΔΟΑΤΑΠ και έτσι ακαδημαϊκά δικαιώματα, η Επιτροπή Αξιολόγησης τους παραπέμπει στην «Επιτροπή Επάρκειας» για εξετάσεις μαθημάτων. Σημειώνεται, ότι κάποιοι εξ΄αυτών μπορεί να έχουν παραπεμφθεί ήδη από τον ΔΟΑΤΑΠ σε εξετάσεις μαθημάτων στις Νομικές Σχολές.

Επισημαίνεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχτεί, ότι η διοικητική πράξη της αναγνώρισης της αντιστοιχίας των πτυχίων των νομικών σχολών της αλλοδαπής με εκείνα των νομικών σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων είναι δεσμευτική για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς της χώρας.

Πτυχιούχοι Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, επιλέγοντας να μην εγκαταλείψουν τη χώρα μεταναστεύοντας στην Κύπρο όπου τους παρέχεται το δικαίωμα εγγραφής στους δικηγορικούς συλλόγους, έχουν προσφύγει με αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την παραβίαση κανόνων δικαίου της «Επιτροπής Αξιολόγησης», οι οποίες έχουν συζητηθεί αλλά δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Ποια η θέση της κυβέρνησης και του υπουργείου Δικαιοσύνης σε σχέση με τη δέσμευση που έχουν οι υπηρεσίες και οι φορείς της χώρας να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ που είναι ο εθνικός φορέας της Ελλάδας για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων της αλλοδαπής;

2. Ποια η θέση της κυβέρνησης και του υπουργείου Δικαιοσύνης για το θέμα των δεκάδων πτυχιούχων νομικής, νέων επιστημόνων, που θέλουν να εργασθούν στην Ελλάδα και εξωθούνται να μεταναστεύσουν;

3. Η λειτουργία της «Επιτροπής Αξιολόγησης» και η ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων δεν δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις της χώρας μας με την Κύπρο αλλά και προβλήματα για τη χώρα μας σε σχέση με το ισχύον δίκαιο της Ε.Ε.;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας

Σχετικά