20 Σεπτεμβρίου, 2014

Νιόβη Παυλίδου | Καθηγήτρια Δικτύων Τηλεπικοινωνιών του Α.Π.Θ.

Καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο αντικείμενο των Δικτύων Τηλεπικοινωνιών. Υποστήριξε ενεργά τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος ΑΠΘ και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

niovi pavlidou