20 Μαρτίου, 2018

Ναι στην καινοτομία, όχι στην τεχνοφοβία

Συνάντηση με τον ιδρυτή της Taxibeat, Νίκο Δρανδάκη και κατάθεση τροπολογίας βουλευτών του Ποταμιού και της ΔΗ.ΣΥ.

Συνάντηση με τον ιδρυτή της TAXIBEAT, Νίκο Δρανδάκη, είχαν οι βουλευτές με «Το Ποτάμι» Γιώργος Αμυράς, Σπύρος Δανέλλης και Γιώργος Μαυρωτάς με αφορμή το νομοσχέδιο Σπίρτζη που υποχρεώνει κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου εταιρίες υψηλής τεχνολογίας που παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες διαμεσολάβησης να μετατραπούν υποχρεωτικά σε υπηρεσίες μεταφορών.

Εν όψει της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη 22/3/2018, οι τρεις βουλευτές του Ποταμιού και ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γιάννης Μανιάτης με γνώμονα το συμφέρον του επιβατικού κοινού και την ανάπτυξη λύσεων που προσφέρει η κοινωνία της πληροφορίας κατέθεσαν τροπολογία που ρυθμίζει – σε αντίθεση με το νόμο Σπίρτζη - με τρόπο διαφανή και συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία το καθεστώς λειτουργίας αυτών των εταιριών, χωρίς να θίγεται βάναυσα η επιχειρηματικότητα και να νοθεύεται ο ανταγωνισμός.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθυντής της Κ.Ο Το Ποτάμι, Νίκος Μηλαπίδης, και επιστημονικοί συνεργάτες των βουλευτών των δύο κομμάτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 12 παρ.1
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
Με πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε το πλαίσιο για την κατ’ εξαίρεση και κατά πλάσμα δικαίου ένταξη υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην κατηγορία των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών. Σε ένα πράγματι ιδιαιτέρως περίπλοκο νομικό ζήτημα το ΔΕΕ προέκρινε μία μέση ερμηνευτική οδό, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης για τη μεταφορά επιβατών, μπορεί να αντιμετωπίζονται (κατ’ εξαίρεση) ως μέρος της ίδιας της υπηρεσίας μεταφοράς, υπό συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις και, ειδικότερα, όταν ο πάροχος της υπηρεσίας διαμεσολάβησης είναι εκείνος που δημιουργεί μια νέα αγορά, συμβαλλόμενος με μη επαγγελματίες οδηγούς επιβάλλοντας ταυτόχρονα και τους βασικούς όρους παροχής της υπηρεσίας μεταφοράς και ελέγχει την εφαρμογή αυτών των όρων ή όταν καθορίζει το κόστος της υπηρεσίας μεταφοράς (όπως στο παράδειγμα της Uber).

Οι προτεινόμενες από τον Υπουργό διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1, κείνται στο άκρο αντίθετο του σκεπτικού της απόφασης του ΔΕΕ. Αν μείνουν ως έχουν οι διατάξεις αυτές θέτουν ανεπίτρεπτα εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, μετατρέποντας την εξαίρεση σε κανόνα.

Ειδικότερα, η έννοια της «επιρροής» (άλλως του «επηρεασμού») στη διαμόρφωση της τιμής της υπηρεσίας μπορεί να οδηγήσει σε ανεπίτρεπτη, καθ’ ερμηνεία διεύρυνση της εξαίρεσης που εισάγεται με τις διατάξεις του άρθρου 12. Ομοίως η έννοια της «επιρροής» («επηρεασμού») στον τρόπο παροχής της υπηρεσίας, η οποία, πέραν του ότι διευρύνει την εφαρμογή της εξαίρεσης έναντι του κανόνα, επιπλέον δεν απαντάται στη βιβλιογραφία ως τεχνικός νομικός όρος, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόσθετες ερμηνευτικές δυσχέρειες.

Αντιθέτως, η νυν προτεινόμενη διατύπωση εναρμονίζεται τόσο με το λεκτικό όσο και το σκεπτικό της πρόσφατης ενωσιακής νομολογίας και επιτρέπει σε παρόχους υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, δηλαδή κατ’ ουσίαν σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, να διαμεσολαβούν στην παροχή του μεταφορικού έργου, προς το συμφέρον του επιβατικού κοινού, χωρίς να μετατρέπονται εκ του νόμου σε «εταιρείες ταξί».

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Το άρθρο 12 παρ. 1 τροποποιείται ως εξής:
«Πέραν των δικαιούχων μεταφοράς επιβατών με οχήματα δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του Νόμου 4070/2012, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαµεσολάβησης για τη µεταφορά επιβατών µε όχηµα ΕΔΧ λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών, εάν (α) καθορίζουν την τιµή της υπηρεσίας µεταφοράς αµέσως ή και εµµέσως δια της παροχής εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κοµίστρου ή άλλων τρόπων διαµόρφωσης του τελικά καταβαλλόµενου ποσού από τον καταναλωτή ή (β) ελέγχουν ουσιωδώς τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας µεταφοράς, ιδίως θέτοντας τις κρίσιμες για την παροχή της υπηρεσίας προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν τα οχήματα μεταφοράς, πέραν των νοµίµων.»

Οι Προτείνοντες Βουλευτές
Γιώργος Αμυράς - Β’ Αθήνας
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Γιάννης Μανιάτης – Αργολίδας
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής

Φωτογραφία από τη συνάντηση:

20180320_123618 (1)