20 Ιουνίου, 2014

Μείωση φορολογίας για αύξηση των εσόδων του κράτους

Κατάργηση του φόρου τεκμαρτού εισοδήματος και των πολλαπλών φόρων στο ίδιο ακίνητο, ειδικά όταν αυτό δεν είναι εκμεταλλεύσιμο. Μείωση ΦΠΑ για να κινηθεί η αγορά. Μείωση φορολογίας για να γίνουν ξένες επενδύσεις και κίνητρα για να επιστρέψουν οι βιοτεχνίες που έφυγαν σε άλλες χώρες.

Δώρα Γκιούρα

διαβάστε επίσης