12 Μαΐου, 2016

Μέτρα για την προστασία και ανάδειξη της ελληνικής φέτας ΠΟΠ

Ερώτηση για το θέμα της προστασίας και ανάδειξης της ελληνικής φέτας ΠΟΠ ενόψει των επικείμενων συναντήσεων των Συμβουλίων Υπουργών Εμπορίου και Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία ΕΕ – Καναδά (CETA), κατέθεσε η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με το Ποτάμι Κατερίνα Μάρκου προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εν λόγω συμφωνία, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ελληνική φέτα ΠΟΠ. Συγκεκριμένα, παρόλο που έχουν εισαχθεί κάποιες συμπληρωματικές ρυθμίσεις κατόπιν ελληνικής παρέμβασης, παραμένει ασαφές κατά πόσο προστατεύεται ικανοποιητικά η ιδιαιτερότητα της προέλευσης της ελληνικής φέτας αλλά και η επαρκής διάκριση από άλλα λευκά τυριά καναδικής παραγωγής, ιδίως όσα κυκλοφορούσαν ως φέτα πριν από τον Οκτώβριο του 2013.

Η ελληνική φέτα ΠΟΠ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας μας, υψηλής οικονομικής αξίας για την ελληνική κτηνοτροφία και για τον τομέα της μεταποίησης γενικότερα, αλλά και ένα εμβληματικό εθνικό προϊόν παγκοσμίου εμβέλειας.

Η βουλευτής ρωτά, λοιπόν, τους Υπουργούς σε ποιες ενέργειες και διαβήματα έχουν προβεί και θα προβούν για την όσο το δυνατόν πιο διευρυμένη προστασία της ελληνικής φέτας ΠΟΠ στο πλαίσιο της συμφωνίας CETA και άλλων αντίστοιχων συμφωνιών καθώς και ποια συμπληρωματικά μέτρα και ενέργειες εξετάζουν σε εθνικό επίπεδο και πέρα από τη συμφωνία, για τη διασφάλιση της ιδιαιτερότητας και διακριτότητας καθώς και για την προβολή της ελληνικής φέτας ως μοναδικού προϊόντος διεθνώς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: α) τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και β) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την προστασία και ανάδειξη της ελληνικής φέτας ΠΟΠ

Τις επόμενες ημέρες, συζητείται στο Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου και στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Εμπορική και Οικονομική συμφωνία ΕΕ – Καναδά (CETA), επαναφέροντας στο προσκήνιο τις διατάξεις που αφορούν την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και ιδίως της ελληνικής φέτας ΠΟΠ.

Η εν λόγω συμφωνία, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ελληνική φέτα ΠΟΠ. Συγκεκριμένα, παρόλο που έχουν εισαχθεί κάποιες συμπληρωματικές ρυθμίσεις κατόπιν ελληνικής παρέμβασης, παραμένει ασαφές κατά πόσο προστατεύεται ικανοποιητικά η ιδιαιτερότητα της προέλευσης της ελληνικής φέτας αλλά και η επαρκής διάκριση από άλλα λευκά τυριά καναδικής παραγωγής, ιδίως όσα κυκλοφορούσαν ως φέτα πριν από τον Οκτώβριο του 2013.

Δεδομένου ότι η ελληνική φέτα ΠΟΠ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας μας, υψηλής οικονομικής αξίας για την ελληνική κτηνοτροφία και για τον τομέα της μεταποίησης γενικότερα, αλλά και ένα εμβληματικό εθνικό προϊόν παγκοσμίου εμβέλειας,

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Ποια είναι η θέση των υπουργείων σας για το θέμα και σε ποιες ενέργειες και διαβήματα έχετε προβεί και θα προβείτε για την όσο το δυνατόν πιο διευρυμένη προστασία της ελληνικής φέτας ΠΟΠ στο πλαίσιο της συμφωνίας CETA και άλλων αντίστοιχων συμφωνιών;

2) Ποια συμπληρωματικά μέτρα και ενέργειες εξετάζετε σε εθνικό επίπεδο και πέρα από τη συμφωνία, για τη διασφάλιση της ιδιαιτερότητας και διακριτότητας καθώς και για την προβολή της ελληνικής φέτας ως μοναδικού προϊόντος διεθνώς;

Η ερωτώσα βουλευτής
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης