20 Σεπτεμβρίου, 2014

Μάνος Ματσαγγάνης | Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κάνει έρευνα σε θέματα φτώχειας, ανισότητας, κοινωνικής πολιτικής και οικονομικής της εργασίας. Ασχολείται ερασιτεχνικά με την πολιτική, στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, από το 1981.

Δείτε τον και στο Ποτάμι που ακούει.

διαβάστε επίσης