20 Σεπτεμβρίου, 2014

Μανώλης Κουτούζης | Αναπληρωτής καθηγητής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Γεννήθηκε στην Κάλυμνο. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων) και Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ.