21 Ιουνίου, 2014

Το κράτος καλύπτει το κόστος της κοινωνικής πολιτικής του

Απόλυτη εξίσωση της συμμετοχής του δημοσίου στην πολιτική μητρότητας, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο εργάζονται. Το κόστος της κρατικής πολιτικής δεν μπορεί να το επωμίζονται οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα. Για κάθε εργαζόμενη μητέρα σε άδεια μητρότητας, πέραν του διμήνου μετά τον τοκετό, το κόστος των αποδοχών της (άρα και της προσωρινής αναπλήρωσής της στην επιχείρηση, δημόσια ή ιδιωτική, σε ποσοστό ως 75%, πρέπει να καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι τη λήξη του νόμιμου ορίου άδειας μητρότητας.

Γεωργία Μαυροδή

διαβάστε επίσης