18 Δεκεμβρίου, 2014

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης | Ιδιοκτήτης - Διευθυντής επιχείρησης RISE

25ετή Διοικητική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον Ιδιωτικό (Διευθυντής Έρευνας Πολυεθνικής BiC) και Δημόσιο τομέα (Διευθυντής Διαχειριστικών αρχών και Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας). Εξειδίκευση σε θέματα Καινοτομίας, Έρευνα - Ανάπτυξη και ΕΣΠΑ.

kokkinoplitis konstantinos