26 Ιανουαρίου, 2017

Κλοπή, νοθεία και λαθρεμπορία μέσω των πρατηρίων υγρών καυσίμων συνεχώς αυξάνονται

Κλοπή και λαθρεμπόριο στα καύσιμα σε τέσσερις από τους μεγαλύτερους Νομούς της χώρας

Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου και Γρηγόρης Ψαριανός - Β΄ Αθηνών, προς τους Υπουργούς: 1) Οικονομίας & Ανάπτυξης, 2) Οικονομικών και 3) Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την συνεχώς αυξανόμενη κλοπή, λαθρεμπορία και νοθεία στα καύσιμα από τα πρατήρια εμπορίας υγρών καυσίμων, σε τέσσερις νομούς της χώρας (Θεσσαλονίκη, Μαγνησία, Αχαΐα και Αθήνα).

Οι πολίτες πληρώνουν τα αναγραφόμενα επί της αντλίας χρηματικά ποσά και λίτρα, όμως η παραδοτέα ποσότητα παρουσιάζει απόκλιση από την πραγματική κατά 9,96%.

Αυτό προέκυψε από έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π και την βοήθεια ιδικά διαμορφωμένου όχημα τος, που ελέγχει την ακρίβεια της παραδιδόμενης ποσότητας καυσίμου στην αντλία.

Οι δύο βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν γιατί δεν εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία εισροών – εκροών που ισχύει για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, για ποιους λόγους δεν επιλαμβάνονται των εντατικών ελέγχων στην ποιότητα και παράδοση των καυσίμων στην αντλία, τι ποινές έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα στους παραβάτες και τελικά με ποιον τρόπο σκοπεύουν να προστατεύσουν τους καταναλωτές και τις νομοταγείς επιχειρήσεις από τους παραβάτες;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους Υπουργούς: 1) Οικονομίας & Ανάπτυξης, 2) Οικονομικών και 3) Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Θέμα: «Κλοπή και λαθρεμπόριο στα καύσιμα σε τέσσερις από τους μεγαλύτερους Νομούς της χώρας»

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών τον Δεκέμβριο του 2016, προκύπτει ότι 1 στα 10 πρατήρια εμπορίας υγρών καυσίμων σε Θεσσαλονίκη, Μαγνησία και Αχαΐα, παραδίδουν λιγότερο καύσιμο στους καταναλωτές από αυτό που φαίνεται στην αντλία με το ποσοστό απόκλισης να κλιμακώνεται μέχρι το 9,96%.

Συγκεκριμένα από τα 120 πρατήρια που ελέγχθηκαν από το ειδικά διαμορφωμένο όχημα του (ΕΜΠ), που ελέγχει την ακρίβεια της παραδιδόμενης ποσότητας καυσίμου στην αντλία, προέκυψε ότι στα 13 πρατήρια (10,83%), παραδόθηκε λιγότερο καύσιμο από την αναγραφόμενη ένδειξη της αντλίας, με ποσοστό απόκλισης που έφτανε στο 9,96%, ενώ στα υπόλοιπα 107 πρατήρια (89,17%), η απόκλιση ήταν στα πλαίσια των ανεκτών ορίων που προβλέπει ο νόμος.

Σε ανάλογη έρευνα για το Νομό Αττική τον Οκτώβριο του 2016, προέκυψαν παρόμοια αποτελέσματα με τις προβληματικές παραδόσεις να ανέρχονται στο 14,5% του συνόλου των ελεγμένων πρατηρίων, και την παράδοση σε λιγότερο καύσιμο από την αντλία σε ποσοστό που έφτανε μέχρι και το 9,5%.

Δεδομένου ότι όσο η Πολιτεία δεν θέτει σε πλήρη εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται από το Νομοθετικό πλαίσιο, για την πάταξη της κλοπής, της νοθείας των καυσίμων, του λαθρεμπορίου, αλλά και την επιτακτική ανάγκη περισσότερων και ουσιαστικότερων ελέγχων, τα φαινόμενα αυτά θα πολλαπλασιάζονται με αριθμητική πρόοδο.

Δεδομένου ότι θύματα αυτών των πρακτικών είναι οι ανυπεράσπιστοι καταναλωτές, αλλά και οι νομοταγείς επιχειρήσεις, που καλούνται να παλέψουν με τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Γιατί δεν εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία εισροών – εκροών που ισχύει για τα πρατήρια υγρών καυσίμων;

2. Για ποιο λόγο τα αρμόδια Υπουργεία δεν επιλαμβάνονται των εντατικών ελέγχων στην ποιότητα και παράδοση των καυσίμων στην αντλία, αφού και προσωπικό και εξοπλισμό διαθέτουν, όπως διαβεβαιώνουν;

3. Η κλοπή και το λαθρεμπόριο καυσίμων αρμοδίως πέραν των άλλων διοικητικών προστίμων επισύρει και ποινικές ευθύνες. Μετά τα ανωτέρω επίσημα αποτελέσματα ελέγχου ποιες οι ποινές που επιβλήθηκαν στους παραβάτες;

4. Με ποιο τρόπο προτίθεστε να προστατεύσετε τους καταναλωτές και τις νομοταγείς επιχειρήσεις από τα φαινόμενα παραβατικότητας;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών

Σχετικά