20 Σεπτεμβρίου, 2014

Κάρτα Πολίτη

Τομέας Επαφής Κράτους-Πολίτη – Κάρτα Πολίτη, ΠΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ

Η Κάρτα του Πολίτη είναι ένα ευέλικτο και αξιόπιστο μέσο ταυτοπροσωπίας που έχει σα σκοπό να αντικαταστήσει τις αστυνομικές ταυτότητες και να περιλαμβάνει στοιχεία αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), αριθμού δημοτολογίου, ειδικού εκλογικού αριθμός, αριθμού διπλώματος οδήγησης κλπ. Αποτελεί κρίσιμο μέσο για την αποτελεσματικότερη, φιλικότερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τη Δημόσια Διοίκηση.

Η Κάρτα Πολίτη διαθέτει βιομετρικά στοιχεία ώστε να είναι δύσκολη έως αδύνατη η παραβίαση και αναπαραγωγή της. Η Κάρτα συνοδεύεται από σειριακό αριθμό και κωδικούς πρόσβασης που επιτρέπουν στους πολίτες την πρόσβαση σε δικτυακές υπηρεσίες, όπως ο ιατρικός φάκελος και τα στοιχεία περιουσίας, ενώ μπορεί να γίνει εργαλείο πρόσβασης και σε άλλα μητρώα και υπηρεσίες. Τέλος περιλαμβάνει την ψηφιακή υπογραφή του κατόχου.

Το ζήτημα του ενιαίου αριθμού πολίτη και η Κάρτα Πολίτη συζητιούνται τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ένα πρόγραμμα Κάρτας Πολίτη είχε εξαγγελθεί το 2010 και η σχετική πρόταση τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τελικά εγκαταλείφθηκε.

Οι συνέπειες της έλλειψης ενιαίας, αποτελεσματικής και αξιόπιστης μεθόδου ταυτοπροσωπίας οδηγεί σε περιττή γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί τους πολίτες με βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής, πιστοποιητικά γεννήσεως κλπ και επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με την ανάλογη απώλεια εργατοωρών και αυξημένο κόστος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτείνουμε τον επανασχεδιασμό και επανεκκίνηση του προγράμματος «Κάρτα Πολίτη», αντλώντας από την εμπειρία χωρών που την έχουν εφαρμόσει με επιτυχία. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν η Σουηδία (προσωπικός αριθμός ταυτότητας), οι Ηνωμένες Πολιτείες (αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης που χρησιμοποιείται σε όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο) και το ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο της Εσθονίας (Εθνικό Σύστημα Ταυτοτήτων), το οποίο θεωρείται από τα πλέον ανεπτυγμένα σε όλο τον κόσμο.

Προτείνουμε την ενημέρωση των Πολιτών για τα οφέλη από μια τέτοια κάρτα και τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία ώστε να εξοικονομούνται οι πόροι που σπαταλούν σήμερα πολίτες και κράτος. Η ενημέρωση είναι ο μόνος τρόπος να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις του παρελθόντος και οι πολίτες να σχηματίζουν άποψη που βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε σκοπιμότητες που δεν ωφελούν το σύνολο.

διαβάστε επίσης