4 Αυγούστου, 2016

Υπάρχει κοινωνική πολιτική για την ευπαθή ομάδα των Ρομά;

Στην ανάγκη ύπαρξης εθνικού σχεδιασμού για την κοινωνική ένταξη των Ρομά αναφέρονται με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Εργασίας οι βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας – Αχαΐας και Κατερίνα Μάρκου- Β’ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με καταγγελίες, στον επιμέρους άξονα «Στέγαση, Εργασία, Παιδεία, Υγεία» του Προγράμματος Εθνικής Στρατηγικής 2014-2020 θα έπρεπε να υπάρξει μέριμνα και φυσικά τα αντίστοιχα κονδύλια για τις ανάγκες των Ρομά στην Ελλάδα. Όμως, πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς – κάτι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, ειδικά εάν η Ε.Ε. έχει διαπιστώσει το εν λόγω γεγονός. Για το λόγο αυτό ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί εάν υπάρχουν κονδύλια στα εν λόγω προγράμματα που αφορούν στους Ρομά, για ποιο λόγο δεν έχουν διατεθεί ακόμη και πότε προβλέπεται να διατεθούν. Επίσης, εάν αληθεύουν οι συγκεκριμένες καταγγελίες για πιθανές κυρώσεις από την Ε.Ε. Τέλος, ποιος είναι ο γενικότερος κυβερνητικός σχεδιασμός για την ομαλή ένταξη των Ρομά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Προς τους Υπουργούς
1) Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
2) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέμα: Υπάρχει κοινωνική πολιτική για την ευπαθή ομάδα των Ρομά;

Η εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες πολιτικής των κρατών μελών της Ε.Ε. και οι τρόποι επίτευξής της βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο των συζητήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινωνική ένταξη και η ισότιμη μεταχείριση ομάδων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες αλλά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες, αποτελούσαν και εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση. Υπάρχει μία αέναη προσπάθεια για την αρμονική συνύπαρξη των εν λόγω ομάδων στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό με ταυτόχρονη ανάγκη για το σεβασμό της προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Η εξασφάλιση των παραπάνω είναι αναγκαία για την κοινωνική συνοχή και ευημερία. Για το σκοπό αυτό κάθε κράτος μέλος οφείλει να δημιουργήσει μία ευρύτερη πολιτική, έναν εθνικό σχεδιασμό και για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Σε προηγούμενες περιόδους στηρίχθηκε – υπήρξε πολιτική για τη στέγαση, σε συνδυασμό με ενέργειες που θα υποστήριζαν και θα προωθούσαν την κοινωνική ένταξη των Ρομά (κατάρτιση, εκπαίδευση, προώθηση στην απασχόληση, παροχή υπηρεσιών υγείας, πολιτισμού και αθλητισμού). Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθνικής Στρατηγικής 2014-2020 και στους επιμέρους άξονες «Στέγαση, Εργασία, Παιδεία, Υγεία» θα έπρεπε να υπάρξει αντίστοιχη μέριμνα και φυσικά τα αντίστοιχα κονδύλια.

Σύμφωνα όμως με καταγγελίες, τα χρήματα του εν λόγω Προγράμματος ουδέποτε διατέθηκαν για τις ανάγκες των Ρομά στην Ελλάδα και πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό τη στιγμή μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπιστώσει το εν λόγω γεγονός.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Μπορείτε να μας ενημερώσετε ποια συγκεκριμένα Προγράμματα του άξονα «Στέγαση, Εργασία, παιδεία, Υγεία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν στους Ρομά; Ποια κονδύλια αναφέρονται στα εν λόγω προγράμματα;
2. Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχουν διατεθεί καθόλου χρήματα για τις ανάγκες της εν λόγω κοινωνικής ομάδας από τα ανωτέρω προγράμματα; Υπάρχει κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα να δοθούν τα εν λόγω χρήματα σε μεταγενέστερο χρόνο;
3. Αληθεύουν οι καταγγελίες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπιστώσει τη μη υλοποίηση του εν θέματι Προγράμματος; Εάν ναι, προβλέπονται σχετικές κυρώσεις;
4. Υπάρχει ένας γενικότερος κυβερνητικός σχεδιασμός για την ομαλή ένταξη των Ρομά στην ελληνική κοινωνία; Και αν ναι, ποιος είναι αυτός;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ιάσονας Φωτήλας – Αχαΐας

Κατερίνα Μάρκου – Β΄ Θεσσαλονίκης

Σχετικά