20 Σεπτεμβρίου, 2014

Ιόλη Καλαβρέζου | Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού στο Harvard και Dumbarton Oaks

Το ερευνητικό της έργο αναφέρεται σε θέματα πολιτικής ιδεολογίας στην αυτοκρατορική και κοσμική τέχνη και ιδιαίτερα στον κόσμο της γυναίκας του Βυζαντίου.

ioli kalavrezou