20 Σεπτεμβρίου, 2014

Ίδρυση και αδειοδότηση επιχειρήσεων

Tομέας Επιχειρηματικότητας – Αδειοδότηση Επιχειρήσεων, ΝΟΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Πρέπει να υπερβούμε τις παγιωμένες επί δεκαετίες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον πολίτη, με αυστηρές κυρώσεις αν αποδειχθεί ότι δεν τήρησε τους όρους. Είναι πιο σημαντικό για την οικονομία μας και την ανάπτυξη της χώρας η γρήγορη και εύκολη λειτουργία μιας επιχείρησης, από τα όποια λάθη γίνουν από την απουσία προληπτικών ελέγχων.
Ξεκινώντας από την πολύ σωστή πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ με τις Π.Π.Δ. (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) που υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης καταργούν όλη τη γραφειοκρατία έκδοσης περιβαλλοντικών αδειών, εκμηδενίζοντας τη διαφθορά μέσω των «γρηγορόσημων», προτείνουμε την επέκταση αυτής της διαδικασίας σε όλο το φάσμα των απαιτούμενων αδειών.
Προτείνουμε την εξής διαδικασία για την ίδρυση και αδειοδότηση μιας επιχείρησης η οποία δεν περιλαμβάνει καμία επαφή με κρατικούς υπαλλήλους και γραφειοκρατικές διαδικασίες μέχρι τη μέρα λειτουργίας της επιχείρησης:

  1. Μέσα από μια ηλεκτρονική πύλη ο ενδιαφερόμενος, αφού ελεγχθεί από το σύστημα η φορολογική και ασφαλιστική του ενημερότητα, ιδρύει σε λίγα λεπτά την επιχείρησή του λαμβάνοντας ΑΦΜ και λοιπούς αριθμούς μητρώων.
  2. Έχοντας επιλέξει τη φύση της επιχείρησής του, από την ίδια ηλεκτρονική πύλη κατεβάζει όλες τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρήσει και τις σχετικές δηλώσεις που θα πρέπει να υποβάλει
  3. Αφού εξασφαλίσει με μελέτες και ενέργειές του τις απαιτούμενες προδιαγραφές όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις στο ΓΕΜΗ όπου λαμβάνοντας αριθμό μητρώου, έχει αυτόματα την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του

Με αυτό τον τρόπο, σε ελάχιστο χρόνο (όσο θα χρειαστεί για να ετοιμάσει όσα απαιτούν οι προδιαγραφές) ο πολίτης θα έχει ιδρύσει και θα έχει αποκτήσει και την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του, χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία. Στη συνέχεια βέβαια οι διάφορες υπηρεσίες θα ελέγχουν την τήρηση των προδιαγραφών και πιθανά θα απαιτούν διορθωτικές κινήσεις χωρίς όμως να διακόπτεται η λειτουργία της επιχείρησης, εκτός από περιπτώσεις που το επιβάλλουν λόγοι ασφάλειας ή προστασίας της υγείας ή του περιβάλλοντος ή αρχαιολογικών χώρων.

διαβάστε επίσης