1 Δεκεμβρίου, 2016

Οι παρενέργειες του Ε.Φ.Κ στο κρασί πλήττουν Δημόσιο Ταμείο και νόμιμους οινοποιούς

Σε ερώτηση προς τους Υπουργούς 1) Οικονομικών και 2) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προχώρησε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με τις επιπτώσεις που δημιουργούνται στο Δημόσιο Ταμείο και στους νόμιμους οινοποιούς από την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί, που από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του, αποδιαρθρώνει έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση επέβαλλε Ε.Φ.Κ στο κρασί, προσδοκώντας έσοδα της τάξης των 65 εκατ. ευρώ, ωστόσο εισέπραξε μέχρι τον περασμένο Ιούνιο, μόλις 4 εκατ. ευρώ.

Η κυριότερη παρενέργεια του εν λόγω άστοχου μέτρου, όμως, ήταν το γεγονός πως η παθογένεια και οι στρεβλώσεις που χαρακτηρίζουν την αγορά του τσίπουρου – ρακής μεταφέρθηκαν και στον τομέα του κρασιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους οινοποιούς που επιμένουν να είναι νόμιμοι, όσο και για το Δημόσιο Ταμείο, που αργά ή γρήγορα θα κληθεί να καλύψει το κενό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 1) Οικονομικών 2) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα: «Οι παρενέργειες του Ε.Φ.Κ. στο κρασί πλήττουν Δημόσιο Ταμείο και νόμιμους οινοποιούς»

Ο ευαίσθητος κλάδος των οινοπαραγωγών είναι ένας από τους ελάχιστους που κατάφερε να αναπτυχθεί στα χρόνια της κρίσης. Η Κυβέρνηση αντί να στηρίξει την καλή πορεία της εγχώριας παραγωγής οίνου, αντίθετα επέβαλλε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) στο κρασί, προσδοκώντας έσοδα 65 εκατ. ευρώ για το 2016. Ωστόσο, μέχρι τον περασμένο Ιούνιο φαίνεται ότι εισπράχθηκαν μόλις 4 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, ο Ε.Φ.Κ. εμφανώς οδήγησε σε οργανωμένο λαθρεμπόριο κρασιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν την 29/11/2016 από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), προκύπτει ότι από τον Ιανουάριο του 2016 που επιβλήθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης έως σήμερα οργανώθηκε πλήρως το λαθρεμπόριο στον τομέα του κρασιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι κτίστηκαν υπόγειες δεξαμενές προς αποφυγή του ελέγχου, ενώ επιτήδειοι οινοποιοί ζητούν από τους αμπελουργούς να τους δώσουν την παραγωγή τους χωρίς φορολογικά παραστατικά, προσφέροντάς τους μετρητά, προκειμένου να αποφύγουν τους επιβαλλόμενους φόρους.

Όπως λογικά προβλέπαμε, από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου πέρυσι, η παθογένεια και οι στρεβλώσεις που χαρακτηρίζουν την αγορά του τσίπουρου – ρακής μεταφέρθηκαν και στον τομέα του κρασιού.
Εξάλλου, εντυπωσιακά είναι τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το οργανωμένο λαθρεμπόριο κρασιού στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι:

το 65% του οίνου στην Ελλάδα, παράγεται και διακινείται παράνομα και μόνο το 35% με νόμιμα φορολογικά και τελωνειακά παραστατικά,
από τους 111.000 αμπελουργούς της χώρας, μόνο 26.000 εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και καταθέτουν δήλωση συγκομιδής κάθε χρόνο,
οι εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβάλλεται δήλωση συγκομιδής, ενώ υπάρχει υποχρέωση, ανέρχονται στα 316.000 στρέμματα.

Δεδομένου ότι από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται να σημειώνεται υψηλή παραβατικότητα στον κλάδο του κρασιού, καθώς ο ελλιπής κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων ενθαρρύνει την παρανομία.

Δεδομένου ότι η υποβολή δήλωσης συγκομιδής που προβλέπεται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, θεωρείται ως μοναδική προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό της παραγωγής σταφυλιών ως νόμιμης, αλλά και συν τοις άλλοις καθίσταται και απαραίτητη προϋπόθεση για τον υπολογισμό του εθνικού αμπελώνα. Οι δε άδειες για νέες φυτεύσεις εξαρτώνται από την έκταση αυτού.

Δεδομένου ότι στην σχετική ερώτησή μας (αρ. πρωτ. 6355/22-6-2016) προς τον Υπουργό Οικονομικών, η απάντηση που δόθηκε – με 4 μήνες καθυστέρηση (στις 3/11/2016) - δεν δίνει κανένα αριθμητικό στοιχείο για το δημοσιονομικό όφελος από τον Ε.Φ,Κ, στο κρασί, παρά μόνο κάνει γενικόλογες αναφορές στο νομοθετικό πλαίσιο.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Ποιο είναι το σύνολο κρατικών εσόδων από τον Ε.Φ.Κ. έως σήμερα; Σε τι ύψος αναμένεται να διαμορφωθούν οι εισπράξεις από τον Ε.Φ.Κ. έως το τέλος του τρέχοντος έτους;

2) Για ποιο λόγο κρίθηκε απαραίτητη η παράταση για την υποβολή δηλώσεων συγκομιδής; Πόσες δηλώσεις συγκομιδής υποβλήθηκαν ανά περιφέρεια ως και την 30/11/2016, αρχική καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των εν λόγω δηλώσεων; Έχει γίνει σύγκρισή των δηλώσεων με τα περσινά υποβληθέντα στοιχεία;

3) Πώς προτίθεται η Κυβέρνηση να διασφαλίσει τον αμπελοοινικό τομέα από τις συνέπειες του πολύ υψηλού ποσοστού αποφυγής υποβολής δηλώσεων συγκομιδής.

4) Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για την καταπολέμηση του οργανωμένου λαθρεμπορίου στον τομέα του κρασιού;

5) Πως προωθείται η συνεργασία των δύο συναρμοδίων Υπουργείων για την αποτελεσματική πάταξη του λαθρεμπορίου κρασιού προς όφελος των δημοσίων εσόδων, αλλά και την προστασία των νόμιμων οινοποιών από τον εξόφθαλμα αθέμητο ανταγωνισμό που υφίστανται;
Ο ερωτών βουλευτής Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου