2 Σεπτεμβρίου, 2016

Η ενίσχυση των καπνοπαραγωγών της Θράκης στην δικαιοδοσία της ελληνικής κυβέρνησης

Μετά την απάντηση του κοινοτικού επιτρόπου Γεωργίας κ. Hogan σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Μιλιτιάδη Κύρκου, για την δυνατότητα ενισχύσεων των εθνικών κυβερνήσεων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και ειδικότερα για την περίπτωση των καπνοκαλλιεργητών της Θράκης, επανερχόμαστε με νέα ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας να καταστεί σαφής ο λόγος για τον οποίο μέχρι σήμερα η κυβέρνηση αρνείται ένα συνολικό αίτημα της περιοχής, που υπακούει τόσο σε οικονομικά όσο και σε κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια.

«Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν πρόσθετη ενίσχυση στους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα που ορίζονται στο κεφάλαιο 1V- άρθρα 48 και 49 του εν λόγω κανονισμού.

Τέλος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για την αγροτική ανάπτυξη, επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα».

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην απάντηση του κοινοτικού επιτρόπου. Συνεπώς, από εδώ και πέρα εκλείπουν οι προσχηματικές απαντήσεις και αναζητείται μια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την οποία αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον, χιλιάδες μικροκαλλιεργητές της Θράκης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Ενισχύσεις για τους καπνοκαλλιεργητές της Θράκης-ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Κύριε υπουργέ,

Ο αποκλεισμός του καπνού από τα προϊόντα που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις επιφέρει σημαντικές συνέπειες στην κοινωνική ισορροπία και ευημερία εκτεταμένων περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ειδικά στο νομό Ροδόπης, περισσότερες από 7.000 οικογένειες και συνολικά 30.000 πολίτες, ζούνε αποκλειστικά από την μονοκαλλιέργεια της ποικιλίας του μπασμά, η εξαφάνιση της οποίας θα είχε βαρύτατες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για την περιοχή.

Μετά από ερώτηση που κατέθεσε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής από «Το Ποτάμι», Μιλτιάδης Κύρκος, για το θέμα των ενισχύσεων στον καπνό σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, στην απάντηση του που σας κοινοποιούμε και επίσημα, ο επίτροπος Γεωργίας κ. Hogan, αναφέρει ότι:

«Το σύστημα των ποσοστώσεων παραγωγής για τον καπνό καταργήθηκε το 2004 και οι περισσότερες άμεσες ενισχύσεις της Ε.Ε. χορηγούνται χωρίς καμία σύνδεση με συγκεκριμένο είδος ή όγκο παραγωγής. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ε.Ε., οι εκτάσεις που προορίζονται για οποιοδήποτε είδος παραγωγής μπορεί να είναι επιλέξιμες για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης που καθορίζεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, υπό τον όρο ότι ο γεωργός ενεργοποιεί τα δικαιώματα ενίσχυσης και συμμορφώνεται με τον ορισμό των «επιλέξιμων εκταρίων» (άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού). Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν πρόσθετη ενίσχυση στους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα που ορίζονται στο κεφάλαιο 1V- άρθρα 48 και 49 του εν λόγω κανονισμού.

Τέλος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για την αγροτική ανάπτυξη, επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα».
Μετά τα παραπάνω,

Με δεδομένο ότι οι περιοχές της καπνοκαλλιέργειας στην Θράκη ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα φυσικά μειονεκτήματα,

Α) Σκοπεύετε και πότε, να εκμεταλλευθείτε την δυνατότητα που σας παρέχουν οι κοινοτικοί κανονισμοί προκειμένου να χορηγήσετε πρόσθετη ενίσχυση στους καπνοκαλλιεργητές που καλλιεργούν την ποικιλία μπασμά στην Θράκη;

Β) Σκοπεύετε και πότε, να εκμεταλλευθείτε την δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους κανονισμούς της Ε.Ε., σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα και ειδικότερα στην Θράκη που αποδεδειγμένα ανήκει σε αυτή την κατηγορία;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ - Ροδόπης