15 Νοεμβρίου, 2014

Γιώργος Νυχάς | Καθηγητής Μικροβιολογίας

Ο Γ-Ι Ε. Νυχάς καθηγητής Μικροβιολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι εμπειρογνώμονας στην DG SANCO της ΕΕ και στην EFSΑ, τ. σύμβουλος σε θέματα ασφάλειας τροφίμων στο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τ. Πρόεδρος του ΕΦΕΤ.

nyxas