12 Μαρτίου, 2015

Γιώργος Γιαννούλης - Γιαννουλόπουλος | Οικονομολόγος

Οικονομολόγος, ειδικός σε θέματα Ανάπτυξης και καινοτόμων επενδύσεων σε σχέση με το Περιβάλλον, τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες. Γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Συνεργάστηκε με εταιρείες, οργανισμούς, ακαδημαϊκούς φορείς και ερευνητικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες και όπως και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπεύθυνος σημαντικού αριθμού έργων έρευνας, ανάπτυξης και υποδομών. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Υπήρξε Αντιπρόεδρος και υποψήφιος βουλευτής με τη Δημιουργία, Ξανά και υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τις Γέφυρες.

Giannoulis Giannoulopoulos