22 Ιουνίου, 2014

Φορολόγηση πλαστικής σακούλας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει οδηγία με σκοπό τη μείωση της χρήσης των πλαστικών σακουλών κατά 8%, μέχρι το 2019. Περίπου οκτώ δισεκατομμύρια από αυτές τις σακούλες καταλήγουν ως απορρίμματα κάθε χρόνο, ρυπαίνοντας το περιβάλλον. Η νέα οδηγία της ΕΕ αφήνει στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν αν θα απαγορευθεί εντελώς η χρήση της πλαστικής σακούλας ή αν θα επιβληθεί ειδικός φόρος ή τέλος. Ο στόχος, όμως, παραμένει ο ίδιος για όλα τα κράτη μέλη και αποσκοπεί επίσης στη μείωση της χρήσης τους κατά το ήμισυ μέχρι το 2017, σε σχέση με τα επίπεδα του 2010. Οι προτάσεις του κοινοβουλίου, αφορούν τις λεπτές, μιας χρήσης πλαστικές σακούλες. Οι παχύτερες, πιο χοντρές πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούν τα περισσότερα καταστήματα στην Ευρώπη και μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν, δεν επηρεάζονται. Προτείνεται να επιβληθεί στην Ελλάδα υψηλός φόρος τόσο για τις λεπτές όσο και για τις χοντρές πλαστικές σακούλες με στόχο τον σημαντικό περιορισμό της χρήσης τους και την ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών αλλά και την επαναχρησιμοποίηση σακούλων από φυσικά υλικά

Ζ.Ο.

διαβάστε επίσης