20 Ιουνίου, 2014

Φορολόγηση απλή και δίκαιη

Τα εισοδήματα θα πρέπει να φορολογούνται ενιαία, με διαχωρισμό μεταξύ συνολικού εισοδήματος και φορολογητέου εισοδήματος. Από το συνολικό εισόδημα που θα προκύπτει, από οποιαδήποτε πηγή, θα πρέπει ν' αφαιρείται ένα ποσό που θα προέρχεται από πραγματοποιούμενες δαπάνες και το εισόδημα που θα παραμένει θ' αποτελεί το φορολογητέο, στο οποίο θα υπολογίζεται ο φόρος με μία και μοναδική κλίμακα που θα έχει προοδευτικότητα και όριο αφορολόγητου ποσού, βάσει του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης.

Γεράσιμος Χαλικάς

διαβάστε επίσης