sunthimata telos mesya stavros pitella verhofstadt