25 Σεπτεμβρίου, 2018

Εξομοίωση μηχανικών της Σχολής Ικάρων με τους υπόλοιπους μηχανικούς των ΕΔ

Ερώτηση προς Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σε συνέχεια άλλων προηγουμένων, κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με τη βαθμολογική εξομοίωση των αξιωματικών μηχανικών της Σχολής Ικάρων με τους μηχανικούς συναδέλφους τους των άλλων Όπλων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: «Βαθμολογική εξομοίωση των αξιωματικών μηχανικών της Σχολής Ικάρων με τους μηχανικούς συναδέλφους τους των άλλων Όπλων»

Επανέρχομαι με την παρούσα μου στο θέμα της διαχρονικής αδικίας των Μηχανικών Αξιωματικών της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) σε σχέση με τους ιπτάμενους συναδέλφους τους, ως προς το θέμα της μεταξύ τους αρχαιότητας, στο οποίο έχω αναφερθεί, τόσο σε ομιλίες μου στην Βουλή, όσο και με σχετικές ερωτήσεις, που έχω κατ’ επανάληψη υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Υπενθυμίζεται λοιπόν πως το ποιοτικό επίπεδο των εν λόγω Αξιωματικών είναι πολύ υψηλό, δεδομένου ότι διαχρονικά η βαθμολογία εισόδου των μαθητών αυτών στην Σχολή Ικάρων (ΣΜΑ) είναι η μεγαλύτερη από όλες τις άλλες στρατιωτικές σχολές - και όχι μόνο - θετικής κατεύθυνσης. Και ενώ ως μαθητές στην Σχολή Ικάρων η αρχαιότητα διατηρείται ανάλογα με την τάξη, αυτή αμέσως καταργείται μετά την ορκωμοσία των μαθητών ως Ανθυποσμηναγών.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα:
- Να ανατρέπεται η ιεραρχία στην Πολεμική Αεροπορία και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ως παράδειγμα αναφέρω: Σμήναρχος Μηχανικός τεσσάρων ετών είναι νεότερος από ένα Σμήναρχο Ιπτάμενο ή Πλοίαρχο Μηχανικό ή Συνταγματάρχη Μηχανικό μόλις ενός μηνός.

- Οι Μηχανικοί της ΠΑ να είναι υποδεέστεροι αυτών του Ναυτικού και του Στρατού, αφού δεν έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν Διευθυντικές θέσεις στο ΓΕΕΘΑ – ΥΠΕΘΑ, σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις στο ΝΑΤΟ, καθώς και στις μεταξύ τους Διακλαδικές Συνεργασίες.

- Η δομική λειτουργία της ΠΑ δεν δίνει την δυνατότητα στους Μηχανικούς την ευθύνη Διοίκησης σε καθαρά θέματα τεχνικής αρμοδιότητάς τους, που αφορούν την συντήρηση και την υποστήριξη όλων των μέσων της ΠΑ. Παράδειγμα: η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) που είναι αρμόδια για την συντήρηση και την υποστήριξη των μέσων της ΠΑ διοικείται από Ιπτάμενο Αξιωματικό, ενώ η αντίστοιχη Διοίκηση του Ναυτικού διοικείται από Αξιωματικό Μηχανικό του Ναυτικού.

- Η κατάσταση αυτή είναι αντίθετη με τις αρχές της ισονομίας και της δικαιοσύνης που πρεσβεύει το Σύνταγμά μας, αφού τελικά οι ΕΔ διαθέτουν μηχανικούς δύο ταχυτήτων: εκείνων που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες που τους αναλογούν (Ναυτικό/ Στρατός) και τους Μηχανικούς της ΠΑ, οι οποίοι δεν γίνονται δέκτες ίσης μεταχείρισης, παρότι διαθέτουν πολλά ποιοτικά προσόντα, που δυστυχώς μένουν ανεκμετάλλευτα.

Υπενθυμίζεται πως σε σχετική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή τον Ιούλιο του 2017, ο τότε Αναπληρωτής Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρης Βίτσας παραδέχθηκε την αδικία που υφίσταται η εν λόγω κατηγορία Αξιωματικών της ΠΑ και ζήτησε την αποκατάσταση της αρχαιότητας στην Πολεμική Αεροπορία.

Επιπλέον, έγινε γνωστό από έγκυρες πληροφορίες, ότι τον Νοέμβριο του 2017 συστήθηκε μία επιτροπή του ΓΕΕΘΑ, η οποία θα εξέταζε το θέμα της εξομοίωσης της αρχαιότητας των Αξιωματικών Μηχανικών της Σχολής Ικάρων με τους αντίστοιχους Αξιωματικούς Ιπτάμενους της Σχολής Ικάρων, της οποίας το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Δεδομένου ότι το πρόβλημα αυτό παραμένει άλυτο μέχρι τώρα, πιθανότατα λόγω συντεχνιασμών, με συνέπεια να καταστρατηγούνται οι αρχές της ισονομίας και της δικαιοσύνης, όπως αποτυπώνονται και στο Σύνταγμα της χώρας.

Δεδομένου ότι οι μηχανικοί της ΠΑ συμμετέχουν ενεργά από θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται, είτε από Πολεμικές Μοίρες, είτε από Μονάδες Συστημάτων Αεροπορικού Ελέγχου, είτε από Μονάδες Καθοδηγουμένων βλημάτων, οι οποίες είναι ομολογουμένως Μονάδες πρώτης γραμμής και καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΝΑΤΟ, στους οποίους υπάγεται η χώρα μας, η αρχαιότητα των Αξιωματικών καθορίζεται ρητά από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού και η επικρατούσα κατάσταση αντιβαίνει τα όσα ισχύουν στις ΕΔ των υπολοίπων χωρών του ΝΑΤΟ.

Δεδομένου ότι η επιτροπή που συστάθηκε για την εξέταση του εν λόγω ζητήματος δεν είχε την κατάλληλη σύνθεση, από την στιγμή που υπήρχε μόνο ένας Αξιωματικός Μηχανικός της ΠΑ, μικρότερου βαθμού σε σχέση με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς και συνεπώς δεν είχε την δυνατότητα να ανταποκριθεί ανάλογα, λόγω της λογικής που επικρατεί στις ΕΔ περί ιεραρχίας.

Δεδομένου ότι το υφιστάμενο καθεστώς δημιουργεί μηχανικούς δύο ταχυτήτων στις ΕΔ με αποτέλεσμα να μειώνει την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα των Μηχανικών Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς την λειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δεδομένου ότι η τεχνολογική πρόοδος και η ραγδαία εξέλιξη του όπλου καλπάζει καθημερινά με μεγάλη ταχύτητα και οι Μηχανικοί της Σχολή Ικάρων είναι απολύτως απαραίτητοι για την αποτελεσματική λειτουργία της ΠΑ.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιος ήταν ο λόγος της σύστασης της επιτροπής; Οι αρμόδιοι Αρχηγοί δεν γνώριζαν το θέμα;

2. Γιατί η σύνθεση της επιτροπής δεν συμπεριλάμβανε Αξιωματικούς Μηχανικούς της Πολεμικής Αεροπορίας, τουλάχιστον ιδίου βαθμού με τα υπόλοιπα στελέχη της επιτροπής, δεδομένου ότι ήταν στελεχωμένη από ένα μόνο Επισμηναγό Μηχανικό και έναν Σμήναρχο Ιπτάμενο, ο οποίος σημειωτέον ήταν ο Διευθυντής του πρώτου;

3. Αν προτίθεται να καταθέσει ρύθμιση, με την οποία θα επιτυγχάνεται η ισονομία των μηχανικών αξιωματικών της ΠΑ προέλευσης ΣΙ, ομοίως με τα όσα ισχύουν για τους αντίστοιχους μηχανικούς αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να αρθεί αυτή η διαχρονική αδικία, να αποκατασταθεί η ιεραρχία και η λειτουργικότητα στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και να καμφθούν οι συντεχνιασμοί που βάζουν φρένο στην εξέλιξη του όπλου και δημιουργούν παράλληλα ένα δυσμενές κλίμα μεταξύ των δύο ειδικοτήτων, διόλου επιθυμητό στην ΠΑ και γενικότερα στις ΕΔ.
Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου