20 Ιουνίου, 2014

Εξυγίανση του συνδικαλισμού

Έλεγχος του ανεξέλεγκτου ναυτιλιακού συνδικαλισμού με αλλαγή του αντίστοιχου κώδικα και δυνατότητα ψήφου στα Σωματεία, μόνο από τα εν ενεργεία μέλη ναυτικούς.

Νικήτας Κάλφας

διαβάστε επίσης