23 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με το νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ

Ερώτηση για το νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ερώτηση για το νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με Υπουργική Απόφαση το 2014 άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ σε όλα τα Ταμεία Πρόνοιας και ορίστηκε νέος μαθηματικός τύπος, με βάση το συντελεστή βιωσιμότητας κάθε Ταμείου. Στην πράξη, ο μαθηματικός τύπος αποδεικνύεται αναποτελεσματικός και ανεφάρμοστος. Επιπλέον, σήμερα, τα ταμειακά διαθέσιμα των ασφαλιστικών οργανισμών δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα να καθυστερούν δραματικά στην έκδοση των αποφάσεων, όπως στην περίπτωση του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Εκκρεμούν 28.000 εφάπαξ, ενώ τα έσοδα από εισφορές αρκούν για την έκδοση μόλις 950 βοηθημάτων το μήνα. Εάν δεν υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση, απομένουν δύο λύσεις: είτε η μείωση του εφάπαξ είτε ο διπλασιασμός του χρόνου αναμονής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε πρόσφατη σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξετάστηκε ολική ανατροπή στα εφάπαξ 17 φορέων και Ταμείων Πρόνοιας, Δημοσίου, ΔΕΚΟ και ιδιωτικού τομέα και πλήρης κατάργηση του μαθηματικού τύπου.

Επειδή χιλιάδες πολίτες βρίσκονται σε καθεστώς «ιδιότυπης ομηρίας», το «ΠΟΤΑΜΙ» ζητά απαντήσεις. Πόσες αιτήσεις καταβολής εφάπαξ βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ποιος είναι ο μέσος χρόνος αναμονής ανά Ταμείο; Ποιο είναι το ποσό που αντιστοιχεί για την καταβολή όλων των εφάπαξ που βρίσκονται σε αναμονή; Θα υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση; Θα υπάρξει και, εάν ναι, πότε νέα ρύθμιση για τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: «Νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ».

Στις 12.02.2014 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Φ.80000/1093/26/ΦΕΚ Β 313 Υπουργική Απόφαση για τον υπολογισμό του εφάπαξ σε όλα τα Ταμεία Πρόνοιας με νέο μαθηματικό τύπο. Το κλειδί στον τύπο υπολογισμού είναι ο συντελεστής βιωσιμότητας του Ταμείου, που είναι διαφορετικός κάθε χρόνο, καθώς εξαρτάται από τις εξής παραμέτρους: α) Τις συνολικές εισφορές των ασφαλισμένων, β) Τα διοικητικά έξοδα του έτους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις του φορέα προς τους ασφαλισμένους, γ) Την ειδική τακτική εισφορά του έτους, όπου υπάρχει, δ) Την περιουσία του Ταμείου (έσοδα επενδύσεων, έκτακτα έσοδα κλπ), όπως θα έχει διαμορφωθεί την 31/12 του προηγούμενου έτους, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνολικές εισφορές εργαζομένων, τα διοικητικά έξοδα και η τακτική ειδική εισφορά, ε) Τα εφάπαξ που οφείλονται σε όσους έχουν αποχωρήσει και δεν έχουν λάβει το βοήθημα, στ) Το οικονομικό έτος για το οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας.

Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του εφάπαξ αποδεικνύεται αναποτελεσματικός και ανεφάρμοστος για τους εξής λόγους:
α) Δεν είναι εύκολο να βρεθούν οι ατομικές μερίδες για τους παλαιούς ασφαλισμένους. Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και δημιουργεί μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην καταβολή του εφάπαξ, β) Τα χρήματα που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι για εισφορές πηγαίνουν σε έναν βαθμό για την καταβολή του εφάπαξ σε όσους συνταξιοδοτούνται. Παράλληλα τα αποθεματικά των Ταμείων έχουν «κουρευτεί», γ) Δεν είναι δυνατόν ο συντελεστής βιωσιμότητας να υπολογίζεται με βάση την τελευταία χρονιά. Για παράδειγμα, μια μαζική «έξοδος» ασφαλισμένων στη σύνταξη θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση του εφάπαξ τη συγκεκριμένη χρονιά, κάτι που θα δημιουργούσε αδικίες.
Σήμερα, τα ταμειακά διαθέσιμα των ασφαλιστικών οργανισμών δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα να καθυστερούν δραματικά στην έκδοση των αποφάσεων, όπως στην περίπτωση του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Εκκρεμούν 28.000 εφάπαξ, ενώ τα έσοδα από εισφορές αρκούν για την έκδοση μόλις 950 βοηθημάτων το μήνα. Συνεπώς, εάν δεν υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση, απομένουν δύο λύσεις: είτε η μείωση του εφάπαξ είτε ο διπλασιασμός του χρόνου αναμονής. Την ίδια στιγμή, αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των νέων αιτήσεων για εφάπαξ, καθώς είναι διάχυτος ο φόβος για νέες, ακόμη μεγαλύτερες, περικοπές.

Επειδή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε πρόσφατη σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξετάστηκε ολική ανατροπή στα εφάπαξ 17 φορέων και Ταμείων Πρόνοιας, Δημοσίου, ΔΕΚΟ και ιδιωτικού τομέα και πλήρης κατάργηση του μαθηματικού τύπου.

Επειδή χιλιάδες πολίτες βρίσκονται σε καθεστώς «ιδιότυπης ομηρίας».

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Πόσες αιτήσεις καταβολής εφάπαξ βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ποιος είναι ο μέσος χρόνος αναμονής ανά Ταμείο; Ποιο είναι το ποσό που αντιστοιχεί για την καταβολή όλων των εφάπαξ που βρίσκονται σε αναμονή; Θα υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση;

2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής εφάπαξ στους ασφαλισμένους;

3) Θα υπάρξει και, εάν ναι, πότε νέα ρύθμιση για τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας

23 Μαρτίου 2015

διαβάστε επίσης