16 Απριλίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με την ασάφεια κατάταξης των αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Οι βουλευτές του Ποταμιού κ.κ. Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) και Γρηγόρης Ψαριανός (Β΄ Αθηνών) κατέθεσαν ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διαχρονική ασάφεια η οποία υπάρχει για την κατάταξη των αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) σε αντίστοιχες κατηγορίες πτυχιούχων, κατά τη συμμετοχή τους στις κατακτήτριες εξετάσεις των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ενώ οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ (στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων) μπορούν κανονικά να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις των Τμημάτων/Σχολών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας, εντούτοις δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπισή τους ως προς το σε ποια κατηγορία πτυχιούχων ανήκουν. Για το λόγο αυτό παρατηρείται το φαινόμενο κάθε Τμήμα/Σχολή μεμονωμένα, να τους κατατάσσει ανάλογα με τις αποφάσεις των οργάνων της, είτε στους αποφοίτους ΑΕΙ, είτε ΤΕΙ είτε στους αποφοίτους σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών.

Με δεδομένη την έλλειψη κάποιας συγκεκριμένης διάταξης, καλούνται τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και ίση αντιμετώπιση των αποφοίτων των ΑΣΣΥ οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές του μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Ασαφής και μη ενιαία αντιμετώπιση των αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων»

Οι Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) είναι διετούς φοίτησης και με βάση το Νόμο 2913/2001 (παράγραφος 5, άρθρο 19) ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοί τους δικαιούνται όπως και οι υπόλοιποι απόφοιτοι άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΣΕΙ), και εφόσον πληρούν της προϋποθέσεις που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο, να διεκδικήσουν να εισαχθούν μέσω κατατακτήριων εξετάσεων και να εγγραφούν στο επιθυμητό Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ο Νόμος 3404/2005 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει με το Νόμο 3467/2006, και συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου 15 ορίζει τα ποσοστά κατατάξεων των διαφόρων κατηγοριών πτυχιούχων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων.

Ωστόσο εδώ και πολλά χρόνια, οι απόφοιτοι Υπαξιωματικοί-Στελέχη των Ενόπλων δυνάμεων οι οποίοι συμμετέχουν στις εν λόγω εξετάσεις δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια εκ των ακολούθων κατηγοριών εντάσσονται και εγγράφονται, δηλαδή αν αντιμετωπίζονται ως απόφοιτοι ΑΕΙ, απόφοιτοι ΤΕΙ ή απόφοιτοι σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών.

Επειδή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάταξη από τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία να επιτρέπει την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των αποφοίτων των Α.Σ.Σ.Υ., κάθε Τμήμα/Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμει με δικά του/της κριτήρια τη συγκεκριμένη κατηγορία αποφοίτων.

Προφανώς η συνεχιζόμενη αυτή «ασαφής» κατάσταση πρέπει να αντιμετωπισθεί και να διευκρινισθεί, καθώς οδηγεί σε άνιση μεταχείριση των αποφοίτων των ΑΣΣΥ και σίγουρα αποτελεί ένα κενό διάταξης εντός του θεσμού των κατατακτήριων εξετάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1) Υπάρχει πρόβλεψη για ενιαία αντιμετώπιση των αποφοίτων των ΑΣΣΥ στο επερχόμενο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία; Και σε ποια κατηγορία πρόκειται να κατατάσσονται και να εγγράφονται οι Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις;

2) Προτίθεστε η επιλογή κατάταξης αυτής της κατηγορίας των αποφοίτων, να συνεχίσει να εξαρτάται από την κρίση και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος ξεχωριστά, δίχως ενιαία αντιμετώπιση;

3) Εφόσον στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση, δεν υπάρχει πρόβλεψη για ισοτιμία των ΑΣΣΥ με τα ΤΕΙ καθότι τα πρώτα είναι διετούς φοίτησης, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για επανεξέταση της χρονικής διάρκεια της φοίτησης στις ΑΣΣΥ ώστε να αναβαθμισθούν και να ενταχθούν ισότιμα στην ανώτατη εκπαίδευση;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής
Γρηγόρης Ψαριανός - Β’ Αθηνών